Kaja Karlson
tegevjuht
LEADER toetused (ettevõtted)
+372 5817 0479
kaja.karlson(at)kklm.ee


Maarja Pikkmets
Leader projektijuht
LEADER toetused (ühingud, omavalitsused)
+372 5322 9288
maarja.pikkmets(at)kklm.ee


Merle Mäesalu
juhatuse esimees
+372 5171704
laaneliider(at)kklm.ee

Eva Rahv
kohaliku toidu spetsialist
+372 5568 6614
eva.rahv(at)kklm.ee

Larissa Mandel
projektijuht (kultuuripärand)
+372 5397 7603
larissa.mandel(at)gmail.com

Ene Sarapuu
“EV100 igas külas” maakondlik koordinaator
+372 5665 3668
ene(at)vormsi.ee