Projekt: “Läänemaa kultuuripärandi ja maapiirkonna muuseumide arendamine”

Elluviimise periood: 2016 – 2018
Projekti maksumus: 10 000 eurot, omaosalus 10%
Sihtgrupp: Omavalitsuste-, seltside- ja eramuuseumide omanikud, kultuuripärandi ja looduskaitseobjektide omanikud, haldajad, kohalikud sädeinimesed ja turismiasjalised
Projekti rahastatakse Kodukant Läänemaa MTÜ LEADER projektitoetusega

Üldine eesmärk: Piirkonna kultuuripärand on säilitatud, arendatud ja oskuslikult esitletud
Otsesed eesmärgid ja tulemused:
1. koolitusel osalenu (kultuuripärandi objekti/muuseumi omanik või eestvedaja) oskab väärtustada kultuuripärandit ning leida võimalusi selle arendamiseks. Oskab esemeid/museaale säilitada, kirjeldada ja vormistada
2. kultuuripärandi objekti/muuseumi omanik või eestvedaja (9 piirkonnast) saab omakoostatud info põhjal inglise keelse muuseumit/objekti tutvustava voldiku A4
3. kultuuripärandi objekti/muuseumi omanik või eestvedaja (9 piirkonnast) saab omakoostatud materjali põhjal kodulehekülje ja oskab seda hallata

Partnerid: MTÜ Kodukant Läänemaa, MTÜ Virtsu Arenguselts, MTÜ Lihula Rahvaülikool, MTÜ Rõude Muuseum, FIE Anu Kari, MTÜ NordEstNõva

Projekti detailsem info kättesaadav siit: Läänemaa kultuuripärandi ja maapiirkonna muuseumide arendamine

Projekti uudised

31.08.2017 Ilmusid Läänemaa kultuuripärandit tutvustavad trükised
13.04.2017 VIII Õppepäev Noarootsis 22.04.2017
21.02.2017 VII Õppepäev Hanilas 11.03.2017
23.01.2017 VI Õppepäev Haapsalus 4.02.2017
9.01.2017   V Õppepäev Penijõel 14.01.2017
20.11.2016  IV Õppepäev Kullamaal 3.12.2016
8.11.2016    III Õppepäev Nõval 19.11.2016
18.10.2016  II Õppepäev Lihulas 29.10.2016
20.09.2016  I Õppepäev Haapsalus 1.10.2016

Projekti raames valminud trükised

Projekti raames valmis kümme Läänemaa kultuuripärandit tutvustavat trükist inglise keeles:
Haapsalu Pitsikeskus
Hanila Muuseum
Kiideva küla
Kullamaa kihelkonnamuuseum
Lihula muuseum
Liiva talumuuseum
Põlluotsa talumuuseum
Rõude muuseum
Virtsu muuseum
Vormsi muuseum