Projekt: “Loode-Eesti piirkonna ühisturundus”

Partnerid: MTÜ Kodukant Läänemaa, MTÜ Nelja Valla Kogu, MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu

Elluviimise periood: 2017
Projekti maksumus: ca 10 000 eurot, omaosalus 10%
Projekti rahastatakse Kodukant Läänemaa MTÜ LEADER projektitoetusega

 

Projektijuht: Krista Must
Tel 660 9006
Mob 515 6364 E-post:
kristamust (at) gmail.com
Skype: kristamust

Kommunikatsiooniettevõte In Nomine
Kadaka tee 63, 12915 Tallinn
www.innomine.ee

 

Projekti uudised

22.09.2017 Turismivaldkonna koolitussari  4.10, 27.10, 1.11 ja 7.11
31.08.2017 Ilmus Loode-Eesti Turismikaardi uus trükk