kaksiklogo pikk

UUDISKIRI 2/2023

view this in your browser

Liikmete küsitluse kokkuvõte

23. – 30. jaanuaril 2023 viidi Kodukant Läänemaa liikmete seas läbi küsitlus, et uurida nende soove ja ootusi uueks LEADER-perioodiks. Küsitlusele vastas 36 liiget.

Küsitlusest selgus, et kõige rohkem motiveerib praeguseid liikmeid olla osa Kodukant Läänemaa võrgustikust ning võimalus osaleda erinevatel koolitustel ja õppereisidel.

"Oluline on kuuluvustunne, informeeritus, arenguga kaasas käimine, ühistegevus,
moraalne tugi", vastas üks küsitletu.


Uuel perioodil soovivad liikmed jätkata koolituste ja õppreisidega ning ühistegevused võiksid toimuda 3-4 korda aastas.

Terviklikku kokkuvõtet saad lugeda SIIT.
KKLM-logo-2017-lyhike (2)

Kodukant Läänemaa uus liige

8.veebruaril toimunud juhatuse koosolekul võeti Kodukant Läänemaa perre uus liige - Jõevälja Talu OÜ.
Talu tegeleb põllumajanduse, kalanduse ja keskkonna hooldusega.

Liikmeks astumise põhjuseks on soov laiendada tegevust komposti tootmise suunal, kasutades ära kohalikku toorainet. Samuti soov olla kursis Läänemaa ettevõtete tegevusega ja ettevõtetele pakutavate toetustega.

Tere tulemast!

Kodukant Läänemaal on nüüd "oma leib"

8. veebruaril kogunes Kodukant Läänemaa juhatus ja tegevmeeskond Nõva Break leivakojas, et kulinaarsete katsetuste käigus selgitada välja Kodukant Läänemaa päris oma esindusleib. Leiva tegemise eelduseks oli see, et need on valmistatud Läänemaa toorainest - peamiselt kasutati Tammejuure Mahetalu ning Jahu Jaani tooteid.

Kokku valmistati kuus erinevat leiba, millede degusteerimise käigus selgitati välja kolm lemmikut. Degusteerimisele aitasid hiljem kaasa Nõva Break kliendid ning SA Läänemaa töötajad.

Põhjaliku arutelu käigus selguski Kodukant Läänemaa esindusleib - koostööprojektide koordinaator Kai Kulboki retsepti järgi valmiv "Vürtsikas seemneleib". Lisaks sellele saab Kodukant Läänemaa oma "jõulueri" - LEADER projektijuhi Maarja Pikkmetsa "šokolaadileiva".

Kodukant Läänemaa leibadest hakkavad edaspidi rõõmu tundma meie sõbrad ja koostööpartnerid.
331246026_1043791473677165_17020177017513176_n
329538222_1199559690665168_8780423036629322014_n

Eesti Leader Liidu üldkoosolek 14.-15. veebruaril

14.-15. veebruaril viibisid Kodukant Läänemaa tegevmeeskond ja juhatuse liige Merle Mäesalu Eesti Leader Liidu kutsel Pärnus, et osaleda liidu üldkoosolekul ja arutada selle tuleviku üle.

Aruteluseminaril 14. veebruaril oli teemadeks: uue rahastusperioodi ettevalmistused, strateegiate valmimine, koostööprojektid, Leader Liidu tulevik ja kõik muud aktuaalsed teemad.

Üldkoosolekul 15. septembril olid päevakorra teemad:
 1. Kokkuvõte eelmise aasta tegemistest ja eelmise päeva aruteludest;
 2. Tegevuskava ja eelarve aastaks 2023;
 3. Eesti Leader Liidu tunnustuste statuut;
 4. Kohapeal algatatud teemad.
Eesti Leader Liit on LEADER tegevusrühmi koondav ühing, mis esindab piirkondlikke arendusorganisatsioone, kes tegutsevad kogukondade ühendajana, regionaalpoliitika toetajana ja maaelu hoidjana.
Allalaaditud fail

Magistriõppekava „Kogukonnatöö vananevas ühiskonnas"

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis avatakse sel sügisel uus magistriõppekava „Kogukonnatöö vananevas ühiskonnas“.

Tegemist on tasuta tasemeõppega, kus kahe aasta jooksul omandavad õppijad põlvkondade vahelise koostöö ning ressurssidel põhineva kogukonnatöö korraldamise ning vanemaealiste tervise ja liikumisega seonduvad teadmised ja oskused. Üliõpilased saavad teadusliku uurimistöö läbiviimise kogemuse ning võimaluse osaleda välispraktikal Euroopas või kaugemal. Nimelt on õppekava partnerid mh Central Florida Ülikool USAs ja Kobe Ülikool Jaapanis.
Oodatakse õppima kõiki, kes soovivad olla eesti vananeva ühiskonna tõenduspõhiste muutuste eestvedajad. Oodatakse inimesi sotsiaaltöö, noorsootöö ja kultuuritöö valdkonnast, personali- ja arendusspetsialiste, raamatukogude töötajaid, hooldusasutuste juhte, tegevusjuhendajaid, kogukonnatöö tegijaid ja kõiki teisi teemast huvitatud. Sisseastuja ei pea olema omandanud mõnda kindlat eriala.

Uut õppekava tutvustatakse kahel korral Zoomis: 1. märtsil kell 10.30-12.00 ja 2. märtsil kell 18.00-19.30.

Zoom 01.03.2023 kell 10.30-12.00 -
https://zoom.us/j/95567962977?pwd=Y25FcEUydE5NcXFHN3Myemo5SnFSUT09

Zoom 02.03.2023 kell 18.00-19.30 -
https://zoom.us/j/97928294455?pwd=QUdzckhNZ0wzaHNObXc1NmVlM0hHQT09


Vaata lisa SIIT.

KÜSK ootab sotsiaalsest innovatsioonist osa võtma!

 • Sulle on olulised uuendused kogukonnas või ühiskonnas?
 • viid ellu või toetad algatusi?
 • Sind kõnetavad koosloome ja innovatsiooni näited?
 • rahastusvõimalused pakuvad huvi?
Oled oodatud SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali seminarile, kus:

- tutvud sotsiaalse innovatsiooni näidete ja rahastusallikatega;
- osaled sotsiaalse innovatsiooni visiooni loomises.

Tasuta 3,5-tunnised seminarid toimuvad: veebruaris ja märtsis üle Eesti ja veebis 21. märtsil.

Meile olulised kuupäevad:

T 21.03 virtuaalselt kell 14.00-16.00
T 28.03 Risti Loomemajas Läänemaal kell 13.00-16.30


KOP 2023: kevadvooru infopäevad

Kohaliku omaalgatuse programmi ehk KOP-i 2023. aasta kevadvooru taotluste esitamine
e-toetuse keskkonnas* algab 01.03 ja tähtaeg on 03.04 kell 16.30.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede “Kogukonna areng”
, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Maksimaalne toetus on 2500 eurot.
Meede “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Meetme üldinfo ja kasulikke viiteid leiab https://rtk.ee/meede-kohaliku-omaalgatuse-programm.
~~~
Toetusmeetme üleriigilised infopäevad toimuvad Zoomis:
T, 07.03 kell 14~17
https://us02web.zoom.us/j/84903312459...
K, 08.03 kell 10~13
https://us02web.zoom.us/j/85207502523...
E, 13.03 kell 14 (vene keeles)
https://us02web.zoom.us/j/86501209843...
T, 14.03 kell 17~20
https://us02web.zoom.us/j/88972603846...

Eelnev registreerumine pole vajalik, infopäeva ajal saab enda osaluse ära märkida korraldajate statistikakorje tarbeks.

~~~
* NB! Taotluste esitamine toimub ainult elektrooniliselt e-toetuse keskkonnas https://etoetus.rtk.ee.

Loe täpsemalt ka SIIT.

KÜSKi rahvusvaheliste suursündmuste konkurss on nüüd taotlemiseks avatud

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on toetus-, arendus- ja tugikeskus, mis jõustades vabaühendusi tugevdab kogukondi ja kodanikuühiskonda.

Käesoleva konkursi eesmärgiks on toetada Eesti vabaühenduste rahvusvahelise koostöö võimekust.

Konkursi raames toetatakse rahvusvahelise katusorganisatsiooni Eestis toimuva suurürituse, välja arvatud spordi- ja kultuuriürituste, korraldamist Eesti liikmesühenduse poolt.

Toetuse maksimaalne määr on 12 000 eurot, kuid mitte rohkem kui 25% suursündmuse kogueelarvest, millest on maha arvatud osalejate Eestisse saabumise ja Eestist lahkumise transpordikulud.
Toetuse saamiseks tutvu konkursi tingimustega ning esita KÜSKile taotlus koos nõutud lisadega.
Taotlus tuleb esitada vähemalt 2 kuud enne sündmuse algust kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi (TMS) kaudu.

Konkurss on avatud pidevalt, kuni kodulehel pole teatatud eelarve lõppemisest.
kysk logo ee

Üleskutse maanoortele – kandideeri rohetöökohtade koolitusele!

Üleeuroopaline projekt YENESIS pakub 25-le Eesti saartega seotud noorele võimalust saada osa tasuta viiepäevasest rohepöörde koolitusest, mis tagab ettevalmistuse tööks rohelistel töökohtadel.

Tänapäeval seisavad noored tihti probleemi ees, et tööandjad ootavad juba esimesele töökohale kandideerides erialast töökogemust. Töökogemuse saamiseks tulevad aga kasuks kõiksugu kogemused, koolitused ja vabatahtlik töö. YENESIS projekti koolitus aitab seda probleemi lahendada.

Kandideeri enne 13. märtsi YENESIS programmi kui oled 19-30-aastane ja:
 • oled pärit, elad või oled muul moel seotud mõne Eesti saarega;
 • hetkel ei tööta, õpi, ega osale mõnes muus koolitusprogrammis;
 • oled huvitatud tööst ringmajanduse, kliimamuutustega kohanemise, jätkusuutliku veemajanduse või toidusüsteemide valdkonnas või omad juba diplomit keskkonnaga seotud erialal, aga otsid töökogemust;
 • saad inglise keelega hästi hakkama;
 • või kui sa pole kindel, mida oma eluga edasi teha, oled naasnud välismaalt, sõjaväest või soovid võtta aasta õpingutest vabaks ning end keskkonnateemadel harida
YENESIS pakub noortele võimalust osaleda 17.-21. aprillil 2023 viiepäevasel koolitusel järgnevatel teemadel: ringmajandus, kliimamuutustega kohanemine, jätkusuutlik veemajandus ja jätkusuutlikud toidusüsteemid ning lisaks koostöö-oskused, mis tulevad kasuks igal töökohal.

PS! Esmajärjekorras on oodatud noored, kes on pärit või elavad mõnel Eesti saarel, kuid kui sa ei vasta täpselt ülaltoodud kriteeriumitele, aga programm pakub huvi – kandideeri ikka, oleme paindlikud!

Kandideeri siin.

Mis on agroturism?

Agroturism on põllumajandustootmise ja turismi kombinatsioon. Agroturismi teenust saab pakkuda ettevõte, kelle põhitegevusalaks on erinevate põllumajandus- või kalandustoodete valmistamine ning kes sinna kõrvale pakub turismitoodet, kus külalised on oodatud.

Külalised, kes sedalaadi tegevust soovivad tarbida, soovivad kogeda ehedat maaelu ja suhelda kohaliku kogukonnaga. Oodatud on külalised, kes hindavad kohalikku kultuuri ja pakutavaid tegevusi.
Kuna agroturismi teenust saavad pakkuda vaid põllumajandustootjad, siis see on nende privileeg ja eelis, kuid lisaks sellele võiks see olla ka maaettevõtja kohustus maaelu mainet tõsta, kuna järjest enam inimesi kaugeneb maaelust ning on hakanud asendama traditsioonilist toitu uute alternatiividega. Seega lisaks lisasissetulekule aitab agroturism kaasa ka positiivse maaelu kuvandi loomisele.
Agroturismi puhul saab üldjuhul kogeda seda, et inimene teab, mida ta räägib, mitte ei räägi, mida ta teab.

Eestimaa Talupidajate Keskliit (Taluliit) alustas agroturismi võrgustiku loomisega 2018. aastal. Loodud on statuut, oma bränd ning veebileht www.agroturism.ee.

Loe agroturismist täpsemalt SIIT.
Me liigume loogeldes loojangu poole,
me mõõdame päevaga määratu tee,
me liigume loogeldes loojangu poole,
me süda on rahul, meid rõõmustab see,
et loojangu kannul käib noorendav hommik,
et hommikust algab uus päikese tee,
me palged on pööratud loojangu poole,
me süda on rahus, meid rõõmustab see,
et koit tuleb loojangu kuklas ja kannul
veel enne kui kustuda jõuabki see,
et koit hakkab lõõmama loojangu kannul
veel enne kui kustuda jõuabki see.

Hando Runnel.

Eesseisvad sündmused:

03.03.23 Ringbiomajanduse vebinar, Maaeluvõrgustik
03.03.23 Veebikoolitus “Mesindus algajale”
07.03.23 IV Loodustursimi konverents “Loodusturism ja rohepööre”, Maaülikool
08.03.23 EPKK konverents “Aiandusfoorum 2023”, Eesto Põllumajandus-Kaubanduskoda
09.03.23 LEADER infopäev, Maaeluministeerium
25.03-07.10.23 Taimegiidi koolitus, HKHK
12.-18.04.23 Meede 4 taotlusvoor
Email Marketing Powered by MailPoet