kaksiklogo pikk

UUDISKIRI 3/2023

view this in your browser

Aprillis avaneb kaks ettevõtluse arendamisele suunatud LEADER taotlusvooru

MTÜ Kodukant Läänemaa alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist COVID-19 kriisi mõjude leevendamise ja ettevõtluse aktiivsuse suurendamise meetmetes.
Meetmete kogumaht on 210 119, 65 eurot ning mõlemad meetmed on suunatud ettevõtluse arendamiseks KKLM tegevuspiirkonnas.

Meede 4 (COVID-19 kriisi mõjude leevendamine) on avatud 12. - 18.04.2023 ning taotlusvooru maht on 63 358,37 eurot. Toetuse summa on 2 000 – 15 000 eurot, omaosaluse määr kuni 60%.
Meetmest toetatakse tegevusi e-teenuste juurutamiseks ja arendamiseks, ettevõtluse ümberkorraldamiseks vajalike investeeringute teostamiseks, turundamisele ja reklaamile suunatud tegevusteks, kaugtöökohtade loomiseks vajalike investeeringute tegemiseks, ettevõtluseks vajaliku uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks. Meetmest võivad ettevõtluse arengu eesmärgil toetust küsida äriühingud, kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Meede 1 (ettevõtluse aktiivsuse suurendamine) on avatud 26.04 - 03.05.2023, taotlusvooru maht on 146 761,28 eurot. Toetuse summa on 2 000 – 64 000 eurot, omaosaluse maksimaalne määr kuni 60% (v.a. kogukonnateenuse projektid, 90%).
Toetust saab küsida ettevõtluseks vajalike investeeringute teostamiseks, turismitoodete arendamiseks, kohalikul ressursil põhinevate toodete või energiamajanduse arendamiseks, turismitoodete ja kohalikul ressursil põhinevate toodete arendamist toetavateks tegevusteks (nt koolitused, õppereisid, turundustegevused (abikõlblikud tegevused ühisprojektina)) ja ettevõtluseks vajaliku tugivõrgustiku rajamiseks. Meetmest saavad taotlema tulla KKLM tegevuspiirkonnas tegutsevad äriühingud.

Suur- ja kogukonnateenuse projektide esitamise tähtaeg on 03.04.2023

Konsultatsioonile saab registreerida:
Maarja Pikkmets
LEADER projektijuht
5690 7685
maarja.pikkmets@kklm.ee
Liis Moor
tegevjuht
5816 4888
liis.moor@kklm.ee

Uus kogukondade koostööprojekt ootab osalejaid!

Kodukant Läänemaa kutsub oma piirkonna külasid, kogukondasid ja nende eestvedajaid osalema uues koostööprojektis “ARUKAD KÜLAD, NUTIKAD KOGUKONNAD”.

Projekt toimub vahemikus aprill 2023 - detsember 2024 ning võimaldab kogukondadel leida nutikaid ja kestlikke lahendusi oma piirkonna võimestamiseks, motiveerimiseks ja arendamiseks.

MIS TOIMUMA HAKKAB?

Ideekiirendi – vahemikus aprill - juuni 2023 on Kodukant Läänemaa ja meie koostööpartneri Nelja Valla Kogu kogukondadel võimalus osaleda ideekiirendil, mis on suunatud motiveeritud kogukondadele, kes soovivad välja töötada innovatiivseid ja jätkusuutlikke lahendusi kogukonna iseseisvaks majandamiseks ja kogukonna jätkusuutlikkuse tagamiseks. Ideekiirendi viiakse ellu mitmes moodulis ning selle läbinud kogukondadel on võimalus taotleda idee algatamiseks või elluviimiseks toetust projekti innovatsiooniosakutest.

Välisõppereisid – projekti vältel korraldatakse 2 õppereisi riikidesse (september 2023 Prantsusmaa, mai 2024 Taani), kus arukate külade temaatikaga on rohkem tegeletud ja leidub häid näiteid, millest Eestil on võimalust õppida. Õppereiside eesmärgiks on kogemuste jagamine ja võimalike koostööprojektide algatamine.

Motivatsioonipäevakud - kahe aasta jooksul toimub 6 eriteemalist motivatsioonipäevakut, millede eesmärk on leida üle Eesti nutikaid lahendeid kogukondadele, millega projekti raames tekkinud huvigrupid saavad tutvuda - toimub teadmiste ja oskuste arendamine, kogemuste vahetamine ja kogukondade võrgustumine.

Lisaks eelmainitule luuakse piirkondades arukate külade võrgustik ja seosed rahvusvahelise arukate külade (Smart Rural 21) võrgustikuga;

PROJEKTI AVASEMINAR

15.aprillil toimub Tuula kogukonnakeskuses kell 10.00 - 15.15 projekti avaseminar, milles saavad osaleda kõik projektist huvitatud. Seminaril jagatakse täpsemalt infot projekti toimumise ja eesmärkide kohta ning lisana leiab aset kogukondade huvide/vajaduste/kitsaskohtade kaardistamine, mis annab huvilistele sisendi ideekiirendis osalemiseks. Ideekiirendit viib läbi Cleantech Estonia.

Registreerimine avaseminarile ja päevakava toimub SIIN.

Lisainfo ja küsimused projekti kohta:

Kai Kulbok
KKLM koostööprojektide koordinaator-kommunikatsioonispetsialist
kai.kulbok@kklm.ee
+3725512384

LEADER koostööprojekti “Arukad külad, nutikad kogukonnad” viivad ellu MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, MTÜ Nelja Valla Kogu, MTÜ Kodukant Läänemaa.

Läänemaa toidunädal toimub sel aastal 5.-15.oktoobril.

1.märtsil kogunesid Läänemaa erinevad toidukohad MTÜ Kodukant Läänemaa eestvedamisel, et arutada selle aasta toidunädalaga seonduvat.

Peamiseks arutlusteemaks oli toimumisaeg. Senini on toimunud toidunädal novembrikuu esimesel poolel, kuid see on kattunud nii Tallinn Restaurant Week-i, Pärnu restoranide nädala kui ka Lõuna-Eesti maitsete nädalaga. Arutelu käigus jõuti otsuseni tuua üritus kuu aega varasemaks ehk 5.-15.oktoobriks. Toidukohtade esindajate sõnul on sügise keskpaik hea kohaliku tooraine poolest ning varakult planeerides saab osaliselt pikendada ka suvist hooaega.
Samuti toimub oktoobrikuus Loode – Eestis kulgev elamusfestival “Porikuu”, mis pakub erinevaid elamusi Pealinnast Haapsaluni välja ning toob palju külastajaid meie piirkonda.

Lisaks Läänemaa toidunädalale on Kodukant Läänemaal plaanis läbi viia kohaliku toidu kodulehe (www.laanemaatoit.ee) uuenduskuur ning samuti juba traditsiooniks kujunenud toidutootjate maitseelamusi pakkuv gurmeeturg septembrikuu alguses.

Kutsume piirkonna vabaühendusi kaasa lööma

Läänemaa toidunädala tegemistes!

Hea Kodukant Läänemaa piirkonna vabaühendus!

Kutsume teid kaasa lööma Läänemaa toidunädala tegemistes, et selleaastane programm tuleks eriti mitmekülgne ja sündmusterohke.

Mai kuus korraldame huvilistele seminar-koosoleku, kus räägime teemal "Läänemaa toidunädal kui kohaliku kogukonna ja piirkonna elavdamise võimalus".

Huvilistel palume endast märku anda kai.kulbok@kklm.ee või +3725512385

Kodukant Läänemaa korraldab liikmetele sünnipäeva raames piirkonna õppereisi

Seoses 25 tegutsemisaasta möödumisega korraldab Kodukant Läänemaa oma liikmetele enda piirkonna õppereisi 16.juunil 2023.

Sünnipäeva õppereis algab hommikutundidel piirkonna erinevate LEADER objektidega tutvumisega ning lõpeb meeleoluka koosviibimisega Kullametsa seltsimajas.

Broneeri omale kuupäev juba varakult.

Täpsem info järgmises uudiskirjas.MTÜ Kodukant Läänemaa asutati 1997. aastal, seltsinguna tegutseti 2003. aastani.

17. veebruari asutamiskoosolekul otsustati tegevust jätkata mittetulundusühinguna, ning ühendus kanti registrisse 22. märtsil 2003, asutajaliikmeid oli kokku 15. Samal aastal avati Lihula Rahvaülikooli ruumides Kodukandi infokeskus ja algatati Läänemaa külaliidrite projekt, mille eesmärgiks oli külaelu arengu hoogustamine.
28. detsembril 2004 otsustati maakondliku arenduskoja koosolekul MTÜ Kodukant Läänemaa baasil moodustada LEADER töögrupp ja alustati tegevuskava koostamist.
2005. aastal kohtuti kõigi maakonna omavalituste juhtide, mitmete ettevõtjate ja külaliidritega, et tutvustada LEADER programmi. Samal aastal reorganiseeriti organisatsioon ja kujundati ümber LEADER tegevusgrupiks. Strateegia koostamise protsess algas 2006 aasta alguses, ning tänaseks päevaks on MTÜ st Kodukant Läänemaa saanud maakondlikul tasandil toimiv LEADER tegevusgrupp.

Tule ja osale Avatud talude päeval 2023!

Hea Kodukant Läänemaa piirkonnas tegutsev talu/ettevõte!

Tule ja osale Avatud talude päeval 2023!

Avatud talude päev on kogupereüritus, mille raames avavad oma väravad ligikaudu 300 talu, toimub tänavu 15.–16. juuli.

Talud üle Eesti on oodatud end üritusele kirja panema, et tutvustada ja selgitada toidutootmise ja maaelu olulisust ning väärtust. „Ühiskonnas, kus suurem osa inimesi elab linnas, on kasulik vahepeal meelde tuletada, et piim või kartul ei tule poest, vaid hoopis ühe või teise talu põllult ja laudast kellegi suure töö tulemusel. Avatud talude päev on hea võimalus tutvustada kohalikku toidutootmist ja maaelu. Kui inimesed neid kohti külastavad, oskavad nad ka paremini väärtustada ja hinnata põllumeeste tööd ja nende toodetud toitu,“ rääkis maaeluminister Urmas Kruuse.

Avatud talude päeval osalemiseks tuleb talu või põllumajandustootmine registreerida avatud talude veebilehel https://www.avatudtalud.ee/et/talule
Registreerimine lõpeb 15.mail.

Infopäev huvilistele toimub 12.aprillil Jänedal. Seda saab jälgida ka veebist otseülekandena ning järelvaadata videosalvestisena.

Avatud talude päeva korraldavad Maaeluministeerium ja Maaelu Teadmuskeskus koostöös Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoja ning Eestimaa Talupidajate Keskliiduga, suureks abiks on ka Leader-tegevusrühmad. Avatud talude päeva korraldamist kaasrahastab Euroopa Liit.

Kutse Maaelu Teadmuskeskuse hübriidseminarile "Jätkusuutlikud kogukonnad"

13. aprillil 2023.a kl 10.00 – 16.00 korraldab Maaelu Teadmuskeskuse maaeluvõrgustik Jäneda METK hoones hübriidseminari "Jätkusuutlikud kogukonnad".

Osalema ootame maaelu arendajaid; LEADER tegevusrühmade, sh arukate külade huvigrupp; maakondlike arenduskeskuste ning kohalike omavalitsuste esindajaid, aga ka ettevõtjaid ja kõiki teisi teemast huvitatuid.

Kutsume aktiivselt kuulama ja kaasa mõtlema, kuidas saavad maapiirkonna kogukonnad jätkusuutlikke põhimõtteid järgides tegutseda ning millised on riigi plaanid ja ettepanekud.

Seminari fookuses on eelkõige järgnevad teemad:
  • ringbiomajanduse riiklik teekaart ja piirkondlike bioloogiliste ressursside kaardistamine,
  • toetusmeede kogukondlike ringmajanduslike projektide ja tööstussümbioosi arendamiseks,
  • keskkonnahoidlke sündmuste korraldamine maapiirkonnas,
  • näited Eesti eri paigust.
Esinejateks on Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajaid, osalejaid inspireerimas Järva ja Saku valla esindajad.

Osalemine on TASUTA ning registreerumine on avatud 11. aprilli tööpäeva lõpuni SIIN.

Ökomärgise "Green Key" taotlemine turismiettevõtjale

On algamas rahvusvahelise ökomärgise Green Key uus taotlusvoor ja temaatilised seminarid märgise taotlemise kohta.
Kuna Green Key ökomärgis saab klientide jaoks otsuste tegemisel aina olulisemaks argumendiks, soovitame kõigil, kel märgist veel pole, seminaridest kindlasti osa võtta.

Seminarid on tasuta.


Turismiettevõtetele toimub sissejuhatav teavitusseminar 6. aprillil kell 14-15.30.

Sel virtuaalsel kohtumisel saavad ettevõtted esimese ülevaate Green Key märgise olemusest, eesmärgist ning uuest taotlusvoorust – seminari põhjal saavad ettevõtted otsustada, kas soovivad edasistel seminaridel ja taotlusvoorus osaleda.

Registreerimine teavitusseminarile on avatud kuni 3.aprillini: https://forms.gle/dUASwDQc2igFv2rx9


Edasi toimuvad mai algusest septembri lõpuni temaatilised seminarid, millest igaüks keskendub kitsamale teemavaldkonnale, alates keskkonnajuhtimise üldistest põhimõtetest ning lõpetades jäätmekäitluse ja toitlustusega.
Seminaridel tutvustavad eksperdid Green Key kriteeriume, keskkonnahoiu ja kestliku turismi põhimõtteid ja mõjutajaid ning keskkonnahoiu hindamist ja edendamist. Koolituste järel on osalejatel kõik vajalikud teadmised Green Key kriteeriumide rakendamiseks turismiettevõttes, taotluse edukaks esitamiseks ja Green Key märgise väljateenimiseks. Green Key taotluse saab esitada Puhka Eestis veebilehel ja see on kuni aastani 2024 turismiettevõtetele tasuta.

Edasi loe SIIT.

Eesseisvad sündmused:

10.03 - 10.04 Lääne-Nigula valla kodanikuühenduse taotluste toetusvoorud
30.03.23 Tutvustus veebis “Arukad külad - Sloveenia kogemus ja visioon”
03.04.23 Koolitus "Biomajandus, innovatsioon ja kliimaneutraalsuse saavutamine maamajanduses", Eesti Maaülikool
04.04.23 veebiloeng Teadlase vaade maaelu arengule "Innovatsioon maapiirkonnas"
11.04.23 Koolitus " Põllumajandusliku biomassi ressursid taastuvenergia tootmiseks ", Eesti Maaülikool
12.-18.04.23 Meede 4 voor Kodukant Läänemaa
13.04.23 seminar “Jätkusuutlikud kogukonnad”, Maaeluvõrgustik
15.04.23 Kogukondade koostööprojekti "Arukad külad, nutikad kogukonnad" avaseminar Tuula kogukonnakeskuses
20. - 22.04 Maamess 2023, Tartu Näituste messikeskus
26.04.23 Seminar “Arukas külaturism”, Aegviidu rahvamaja
26.04-03.05.23 Meede 1 voor Kodukant Läänemaa
16.06.23 KKLM sünnipäeva õppereisEmail Marketing Powered by MailPoet