kaksiklogo pikk

UUDISKIRI 2/2022

Eelinfo

Kodukant Läänemaa üldkoosolek toimub 19.05.2022.
Üldkoosoleku kutse koos päevakorraga saadetakse liikmetele meilile ning avalikustatakse kohalikus meedias ja KKLM kodulehel.

Kodukant Läänemaa otsib uut juhatuse liiget

Kodukant Läänemaa viimasel üldkoosolekul 26. jaanuaril 2022 kinnitasime juhatuse liikme Ebekai Härmi tagasiastumise palve. Kuigi meie põhikirja järgi võib juhatuses olla kuni üheksa liiget, otsustas juhatus, et jätkusuutliku ja laiapõhjalise juhtorgani huvides teeme üldkoosolekule ettepaneku valida uus mittetulundussektorit esindav juhatuse liige.

Kutsun kõiki Kodukant Läänemaa liikmeid esitama juhatuse liikme kandidaate 3. maiks 2022 aadressil laaneliider@kklm.ee. Täpsem info kandidaatide ülesseadmiseks meie kodulehel https://kklm.ee/uudised/kklm-uue-juhatuse-liikme-valimine/

Mittetulundusühinguid esindavalt juhatuse liikmelt ootame, et ta omaks ülevaadet MTÜ sektorist ning esindaks selle valdkonna huve juhatuses. Kuigi valitava uue juhatuse liikme volitused lõpevad koos olemasoleva juhatusega septembris 2023, on järgmised kuusteist kuud täis võimalusi suunata Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonna arengusuundi aastatel 2023-2027. Nimelt on käima lükatud uue strateegia koostamine, kus uuel juhatuse liikmel on võimalus aktiivselt kaasa lüüa.
Reeglina koguneb juhatus kord kuus. Koosolekuid peame nii veebis kui kogunemisega. Peale viirusekriisi oleme taastamas traditsiooni pidada koosolekuid oma liikmete juures, et nendega lähemalt tutvust teha. Juhatuse liige saab juhatuse liikme tasu 100 eurot kuus ja talle hüvitatakse Kodukant Läänemaa tegevusega otseselt seotud kulud (nt isikliku sõiduauto kasutamine).
Ootame Sind kandideerima Kodukant Läänemaa juhatusse, kui sa oled MTÜ-de ja Kodukant Läänemaa liikme esindaja.

Merle Mäesalu
KKLM juhatuse esimees

KKLM strateegia 2023-2027 koostamisest


26. jaanuaril toimunud üldkoosolekul kinnitati uue strateegia tegevuskava ning anti juhatusele volitused tegevuskava täpsustada. Strateegia koostamist reguleeriv määrus jõustus veebruaris ning selle alusel viis juhatus tegevuskavasse sisse mõned täpsustused. 15.03-04.04 oli avatud e-PRIAs taotlusvoor, kuhu esitasime taotluse 68 500 euro suuruse strateegia koostamise toetuse saamiseks.

Tegevmeeskond on viimastel kuudel tegelenud strateegia koostamiseks vajalike alusandmete kogumise ja hangete läbiviimisega.

Käesoleva perioodi mõju-uuringu hanke võitis Civitta AS. Uuring peaks andma vastuse, kuidas on LEADER meetmete kaudu perioodil 2014-2021 toetatud projektid aidanud kaasa strateegias seatud eesmärkide täitmisele. Hindamine hõlmab kõiki perioodil 2014-2021 lõpetatud LEADER projekte.

Strateegia koostamise konsultandi hanke pakkumiste tähtaeg oli 19.04. Hetkel käivad läbirääkimised võimaliku teenusepakkujaga, loodetavasti saame strateegia konsultandi nime välja hõigata juba selle nädala jooksul.

Liis Moor
KKLM tegevjuht

Eesti Külaliikumine Kodukant
valis uue juhatuse


Laupäeval, 23. aprillil 2022 kogunesid MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant liikmete esindajad Mäo keskusesse, kus üldkoosolek kinnitas 2021. a majandusaasta aruande ning valiti uus juhatus.
Kolmeliikmelisse juhatusse kuuluvad Liia Lust Jõgevamaalt, Külli Pann Tartumaalt ja Tanel Talve Harjumaalt.
Tänati endiseid juhatuse liikmeid Krista Pegolainen-Saart, Ivika Nõgelit ja Krista Pedakut ning tunnustati neid panuse eest külaliikumise edendamisel.
Kodukant Läänemaa nimel andsin uutele juhatuse liikmetele üle Tammejuure mahetalu kinkekarbid, mis sisaldavad rohkelt energiat uute väljakutsete ning tiheda koostöö elluviimiseks oma liikmetega.

Merle Mäesalu
KKLM juhatuse esimees

Juhatus tegi rahastusettepaneku viie elukeskkonna meetme projekti kohta


Kodukant Läänemaa LEADER meetme hindamiskomisjon selgitas välja elukeskkonna meetme taotluste pingerea, mille põhjal tegi Kodukant Läänemaa juhatus PRIA-le ettepaneku viie projektitoetuse taotluse rahastamise osas. Kokku esitati meetmesse 16 projekti. Toetussumma projektidele on 248 699 eurot, kokku taotleti meetmest toetust 473 685,70 eurot.
Meetmesse sai projektitoetuse taotlusi esitada 9.-15. veebruarini 2022.
Taotlusi hindas 11-liikmeline hindamiskomisjon, kelle hulgas oli nii ettevõtjate, mittetulundusühingute kui omavalitsuste esindajaid ning kaks väliseksperti. Hindamise käigus tutvus komisjon viie investeeringuobjektiga paikvaatlusel, teised taotlejad said võimaluse oma projekti tutvustada ärakuulamisel.
Positiivse rahastusotsuse saanud projektide nimekiri on avalikustatud Kodukant Läänemaa kodulehel.
Uusaednike mentorprogramm (1)

Alustab "Uusaednike mentorprogramm"


Kodukant Läänemaa koostööprojekti “Kohalik toit on tervislik ja trendikas” raames alustab sel kevadel koolitussari "Uusaednike mentorprogramm". Koolitus on 3-osaline ning kõik koolitajad ja toimumispaigad on erinevad.
Kui Sul on maad, kuhu labidas sisse lükata, siis ära oota, vaid õpi kasvatama ise perele toitu! Toidujulgeolek on praeguses maailmas üha aktuaalsem. Õnneks pole toidutootmine siiski raketiteadus. Mõned olulised põhimõtted, kuidas seda inimese tervist ja looduse elurikkust silmas pidades õigesti teha, siiski on. Algav Kodukant Läänemaa korraldatud koolitussari annab baasteadmised algavale aednikule ja põllumehele. Kogenud mentorid ei jäta Sind hätta!
Koolitustel käsitletavad teemad on "Viljapuud ja marjad", "Seeme enne ja pärast külvi" ning "Permakultuur - looduslähedane toidu kasvatamine".

Koolituste ajakava ning täpsem info KKLM kodulehelt.
Registreeri end koolitustele SIIN

Ava oma talu külastajatele
Avatud talude päeval


Kuni 30. aprillini saab registreerida oma talu osalemise 2022 aasta Avatud talude päevale, mis käesoleval aastal leiab aset 24. juulil. Selgi aastal võib oma talu täiendavalt avada ka päev varem - 23. juulil.
Avatud talude päev on aastatega kujunenud maaelu tähtsündmuseks - kahel eelmisel aastal oli üle Eesti külastuste arv üle 200 000. See on võimalus nii väiketalunikele kui suurfarmeritele tutvustada oma talu, näidata maal elamise ja tegutsemise väärtust, luua olulisi kontakte ettevõtluse arendamiseks ning leida uusi väljundeid oma tegevusele.
Iga avatud talu Läänemaal aitab piirkonnal paremini silma paista ja külastajaid juurde tuua. Kuidas osaleda, milleks valmistuda ja muu olulise info leiab: https://www.avatudtalud.ee/et/talule

Läänemaa Avatud talude päeva kohalik koordinaator on KKLM kohaliku toidu projektijuht Merike Väli, kes aitab Avatud talude päevaks valmistuda.

Avatud talude päeva korraldavad Maaeluministeerium, Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ning Eestimaa Talupidajate Keskliit. Korraldamisse on kaasatud ka kohalikud LEADER-tegevusrühmad ja Eesti Külaliikumine Kodukant.
Avatud talude päeva korraldamist rahastatakse Eesti maaelu arengukavast 2014–2020 ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

Eesseisvad sündmused


30.04 kl 11-15 Uusaednike mentorprogrammi koolitus "Viljapuud ja marjad"
03.05 kl 16-18 TTRC veebikonverents "Resilience in small-scale food production"
09.05 kl 15.00-16.30 veebiseminar Ligipääsetavus, kui oluline osa turismiäris, registreerimine SIIN
19.05 Kodukant Läänemaa ÜLDKOOSOLEK
21.05 kl 11-14 Uusaednike mentorprogrammi koolitus "Seeme enne ja pärast külvi"
24.05 kl 14 Turismiasjaliste kohtumine Pürksi kultuurimajas, registreerimine SIIN
28.05 kl 10-13 Uusaednike mentorprogrammi koolitus "Permakultuur - looduslähedane toidu kasvatamine"