KODUKANT LÄÄNEMAA TEGEVUSPIIRKONNAS ON KOLM STRATEEGILIST TEGEVUSSUUNDA
 1. Ettevõtluse aktiivsuse suurendamine – meetme rakendamise eesmärk on piirkonna ettevõtluse sh  piirkonna eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse arendamine ning ettevõtluse arenguks vajalike tingimuste parandamine (Meede 1).
 2. Elukeskkonna parendamine – meetme rakendamise eesmärk on piirkonna eripära hoidmine ja arendamine ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamine (Meede 2).
 3. Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine – meetme rakendamise eesmärk on siseriiklikus tegevusgruppide vahelises ja rahvusvahelise koostöö süsteemsus ja tulemuslikkus, taotlejaks saab olla ainult MTÜ Kodukant Läänemaa (Meede 3).

Aastatel 2021 ja 2022 rakendatakse meedet COVID-19 kriisi mõju leevendamine, mille eesmärk on leevendada COVID-19 kriisi mõju piirkonna ettevõtlusele ning tõsta ettevõtete valmisolekut edaspidisteks kriisideks (Meede 4).


TOETUSE EELARVE JA TÄHTAJAD 2022. aastal
MeedeEelarveTaotlusvoor
Meede 1193 305 €15.-21.12.2022
Meede 2165 799 €26.10-01.11.2022
Meede 4139 082 €14.-20.09.2022

Kõikide taotlusvoorude puhul saab esitada projektitaotlusi kuni kella 16-ni viimasel taotluspäeval.

Suur- ja kogukonnateenuse projektide (Meede 1 ja Meede 2) puhul tuleb KKLM taotlusvorm esitada aadressil laaneliider@kklm.ee hiljemalt 6. september 2022. Suur- ja kogukonnateenuse projektide taotlemise otsustab üldkoosolek.


ABIKS TAOTLEMISEL

Infopäeva esitlus 3.11.2021

 

Esitluse slaidid


ALUSDOKUMENDID

MEETME TINGIMUSED 
 • MEEDE 1 Piirkonna ettevõtluse sh  piirkonna eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse arendamine ning ettevõtluse arenguks vajalike tingimuste parandamine (OÜ, FIE ja AS). Vt lisaks Meede 1 meetmeleht
  • Meetme raames on võimalik taotleda toetust:
   • ettevõtluseks vajalike investeeringute teostamiseks 
   • turismitoodete arendamiseks 
   • kohalikul ressursil põhinevate toodete arendamiseks
   • kohalikul ressursil põhineva energiamajanduse arendamiseks
   • turismitoodete ja kohalikul ressursil põhinevate toodete arendamist toetavateks tegevusteks (nt koolitused, õppereisid, turundustegevused jms)
   • ettevõtluseks vajaliku tugivõrgustiku rajamiseks
 • MEEDE 2 Piirkonna eripära ja kultuuripärandi arendamine ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamine (SA, KOV, MTÜ ja seltsing). Vt lisaks Meede 2 meetmeleht
  • Meetme raames on võimalik taotleda toetust:
   • kultuuripärandi säilitamiseks, arendamiseks ja esitlemiseks
   • mainekujundus- või muude ühisprojektide teostamiseks
   • tagasi-ja sisserändele suunatud projektide teostamiseks
   • piirkonna elanikele suunatud elukeskkonna ja teenuste parendamiseks 
  •  
 • MEEDE 4 COVID-19 kriisi mõjude leevendamine (OÜ, FIE, AS, SA, KOV, MTÜ). Vt lisaks Meede 4 meetmeleht
  • Meetme raames on võimalik taotleda toetust:
   • e-teenuste juurutamiseks ja arendamiseks
   • ettevõtluse ümberkorraldamiseks vajalike investeeringute teostamiseks
   • turundamisele ja reklaamile suunatud tegevusteks
   • kaugtöökohtade loomiseks vajalike investeeringute tegemiseks
   • ettevõtluseks vajaliku uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks

E-PRIA KESKKOND JA JUHENDID TAOTLUSE SISESTAMISEKS E-PRIAS
 • LEADER toetuste taotlemine toimub e-PRIA keskkonnas elektrooniliselt
 • E-PRIAs kliendiks registreerimiseks
  • logi e-PRIAsse sisse
  • vali end füüsilise isikuna
  • avaneb leht Kliendi andmed – klõpsa paremal üleval nurgas olevale nupule “Vajad abi? Vajuta siia”
  • ava fail “Vaata tutvustavat juhendit”
 • Juhend uues e-PRIAs taotluse esitamine 
 • Kindlasti tuleb arvestada, et portaali kasutamiseks peate te olema PRIA klient või peavad olema teile antud kliendi esindamiseks kasutusõigused! Kindlasti ärge jätke kliendiks registreerimist või kasutusõiguste määramist viimasele minutile! Tõrgete tekkimisel küsige abi registrite osakonna infotelefonil 731 2311 või e-posti aadressil kliendiregister@pria.ee

TAOTLUSEGA ESITATAVAD VORMID

KOHUSTUSLIKUD VORMID:

KOHUSTUSLIKUD VORMID, KUI ON ASJAKOHASED:

 • Ehitustegevuse korral ehitustegevuse kooskõlastus omavalitsusega (kohustuslik dokument igasuguse ehitustegevuse korral)
 • Ehitustegevuse korral ehitustegevuse hinnapakkumus PRIA vormil (kohustuslik esitada vähemalt väljavalitud hinnapakkumine sellel vormil)
  NB! Ehitusinvesteeringu pakkumuse saab esitada asjakohast teenust pakkuv ettevõte, kellel on täidetud ehitusseadustiku §24 kohane kutsekvalifikatsiooninõue.