Kodukant Läänemaa soovib taotleda ESF+ vahenditest toetust ühisstrateegia 2023-2027+ sotsiaalteenuste arendamise meetme rakendamiseks

posted in: Uudised | 0
Kodukant Läänemaa annab teada kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse esitamise kavatsusest meie tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027+ sotsiaalteenuste arendamise meetme rakendamiseks ESF+ vahenditest.
Tegevuspiirkond hõlmab Lääne – Nigula valda, Vormsi valda, Haapsalu linna maalist piirkonda (endine Ridala vald) ning osa Lääneranna vallast (endine Lihula vald ja Hanila vald).
Kavatseme taotleda toetust meetmest 21.4.9.2 “Kogukonna juhitud kohalik areng” sekkumiste 21.4.9.21 “Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine” ja 21.4.9.22 “”Inimväärikuse tagamine, sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine” elluviimiseks.