kaksiklogo pikk

UUDISKIRI 4/2023

view this in your browser

Veel on võimalus esitada taotlust meede 1 vooru

Meede 1 (ettevõtluse aktiivsuse suurendamine) on avatud 26.04 - 03.05.2023, taotlusvooru maht on 146 761,28 eurot. Toetuse summa on 2 000 – 64 000 eurot, omaosaluse maksimaalne määr kuni 60% (v.a. kogukonnateenuse projektid, 90%).
Toetust saab küsida ettevõtluseks vajalike investeeringute teostamiseks, turismitoodete arendamiseks, kohalikul ressursil põhinevate toodete või energiamajanduse arendamiseks, turismitoodete ja kohalikul ressursil põhinevate toodete arendamist toetavateks tegevusteks (nt koolitused, õppereisid, turundustegevused (abikõlblikud tegevused ühisprojektina)) ja ettevõtluseks vajaliku tugivõrgustiku rajamiseks. Meetmest saavad taotlema tulla KKLM tegevuspiirkonnas tegutsevad äriühingud.


Konsultatsioonile saab registreerida:
Maarja Pikkmets
LEADER projektijuht
5690 7685
maarja.pikkmets@kklm.ee
Liis Moor
tegevjuht
5816 4888
liis.moor@kklm.ee

Uus koostööprojekt sai avapaugu!

15. aprillil toimus Tuula Kogukonnakeskuses Kodukant Läänemaa uue koostööprojekti „Arukad külad, nutikad kogukonnad” avaseminar, milles said osaleda kõik projektist huvitatud.
Seminaril jagati täpsemat infot projekti toimumise, eesmärkide ja tegevuste kohta, kaardistati kogukondade kitsakohti ning räägiti projekti edasistest tegevustest.
Seminaril toimunud põhjalikul arutelul selgusid kogukondadel teemad, millega projekti jooksul tegelema hakatakse – külakeskuse ja nö meeste kuuri loomine, kohaliku ressurssi nutikas kasutamine, vabaaja veetmise viiside mitmekesistamine, avaliku ruumi paremaks muutmine jne.

17.-23.aprillil oli Kodukant Läänemaa ja Nelja Valla Kogu kogukondade esindustel võimalus kandideerida ideekiirendisse oma kogukonna uuendusvõimekuse tõstmiseks. Ideekiirendi on suunatud motiveeritud kogukondadele, kes soovivad välja töötada innovatiivseid ja jätkusuutlikke lahendusi kogukonna iseseisvaks majandamiseks ja kogukonna jätkusuutlikkuse tagamiseks. Ideekiirendi viiakse ellu mitmes moodulis ning selle läbinud kogukondadel on võimalus taotleda idee arendamiseks, testimiseks või elluviimiseks toetust projekti innovatsiooni fondist.
Kodukant Läänemaa piirkonnast pääsesid ideekiirendisse MTÜ Pusku Külaselts, MTÜ Mägari Külaselts, Vormsi Kalapüüdjate Ühing MTÜ, MTÜ Vormsi Kraam ning MTÜ Risti Huvi.

Lisaks ideekiirendile toimuvad projekti jooksul veel eriteemalised motivatsioonipäevakud ning õppereisid riikidesse, kus arukate külade temaatikaga on rohkem tegeletud ja leidub häid näiteid, millest Eestil on võimalus õppida. Õppereiside eesmärgiks on kogemuste jagamine ja võimalike koostööprojektide algatamine.


Lisainfo ja küsimused projekti kohta:

Kai Kulbok
KKLM koostööprojektide koordinaator-kommunikatsioonispetsialist
kai.kulbok@kklm.ee
+3725512384

LEADER koostööprojekti “Arukad külad, nutikad kogukonnad” viivad ellu MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, MTÜ Nelja Valla Kogu, MTÜ Kodukant Läänemaa.


KKLM sünnipäeva õppereis

Seoses 25 tegutsemisaasta möödumisega korraldab Kodukant Läänemaa oma liikmetele enda piirkonna õppereisi 16.juunil 2023.

Sünnipäeva õppereis algab hommikutundidel piirkonna erinevate LEADER objektidega tutvumisega ning lõpeb meeleoluka koosviibimisega Kullametsa seltsimajas.

Lisainfo ja registreerimine toimub mai keskel.


Kodukant Läänemaa võõrustas külalisi Tšehhist

24.-28. aprillil võõrustas Kodukant Läänemaa Tšehhi LEADER tegevusrühma Moravská cesta piirkonna kogukondade liikmeid. Viie külastuspäeva sisse mahtus LEADER objekte kogu tegevuspiirkonnast sealhulgas Nõva Break OÜ, Nõva kirik, Roosta Puhkeküla, Tänava talu, HEKSO Treehouses, Lihula Muuseum, Rälby külamaja, Saxby Tuletorn, Linnamäe Arenguselts (LAS), Villakamber Wool Chamber, Eesti Seenefarm jpt.

25.aprillil Puise Nina külalistemajas toimunud seminaril sai lisaks tegevuspiirkonna tutvustamisele vastatud ka mitmetele Eestit puudutavatele küsimustele:

- Kas inimesed saavad ise valida, mis info Digilugu.ee-sse kantakse?
- Kuidas kontrollitakse, et kedagi jõuga e-hääletama ei sunnita?
- Mis on Eesti peamised tööstusharud?
- Millised on haldusreformi suurimad plussid ja miinused? jne

Tore oli võõrustada külalisi, kes siiralt huvituvad meie tegevuspiirkonnast ja Eestist üldiselt!

Tule osale Avatud talude päeval!

Hea Kodukant Läänemaa piirkonnas tegutsev talu/ettevõte!

Tule ja osale Avatud talude päeval 2023!

Avatud talude päev on kogupereüritus, mille raames avavad oma väravad ligikaudu 300 talu, toimub tänavu 15.–16. juuli.

Talud üle Eesti on oodatud end üritusele kirja panema, et tutvustada ja selgitada toidutootmise ja maaelu olulisust ning väärtust. „Ühiskonnas, kus suurem osa inimesi elab linnas, on kasulik vahepeal meelde tuletada, et piim või kartul ei tule poest, vaid hoopis ühe või teise talu põllult ja laudast kellegi suure töö tulemusel. Avatud talude päev on hea võimalus tutvustada kohalikku toidutootmist ja maaelu. Kui inimesed neid kohti külastavad, oskavad nad ka paremini väärtustada ja hinnata põllumeeste tööd ja nende toodetud toitu,“ rääkis maaeluminister Urmas Kruuse.

Avatud talude päeval osalemiseks tuleb talu või põllumajandustootmine registreerida avatud talude veebilehel https://www.avatudtalud.ee/et/talule
Registreerimine lõpeb 15.mail.

12.aprillil toimus Jänedal infopäev, seda saab järele vaadata SIIT.

Avatud talude päeva korraldavad Maaeluministeerium ja Maaelu Teadmuskeskus koostöös Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoja ning Eestimaa Talupidajate Keskliiduga, suureks abiks on ka Leader-tegevusrühmad. Avatud talude päeva korraldamist kaasrahastab Euroopa Liit.

Homme toimub Avatud kalasadamate päev!

Juba 5. korda teoks saaval avatud kalasadamate päeval saab tutvuda sadamate ja kalandusega, maitsta kohalikku kalatoitu, osta kaasa värsket kala ja kalatooteid, osaleda õpitubades ja lustida kogu perega.

Meie piirkonnas avavad teile oma sadamad Dirhami, Nõva, Topu, Puise ja Sviby!

Täpsemalt saad lugeda siit:https://agri.ee/avatud-kalasadamate-paev

Valminud on Lääne maakonna arengustrateegia 2035+

Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ kinnitati 2023. aastal Läänemaa omavalitsuste volikogude poolt järgmiselt:
16.02.2023 – Lääne-Nigula vald
17.02.2023 – Vormsi vald
23.02.2023 – Haapsalu linn

Arengustrateegia püstitab eesmärgid viies strateegilises valdkonnas:
  1. Inimene ja elukeskkond
  2. Haridus
  3. Majandus
  4. Tehniline taristu ja ühistransport
  5. Turism
Samuti kirjeldab arengustrateegia seitset integreeritud arengukobarat ehk klastrit. Arengukobar on olulise mõjuga tegevuste kogum, mis avaldab mõju tervele maakonnale, on valdkondlikult integreeritud ja kuhu on kaasatud kõik omavalitsused ning ühiskonna sektorid.
Uuenenud arengustrateegia koostamise protsessi olid kaasatud Läänemaa erinevate elualade esindajad, samuti võeti arvesse omavalitsuste arengukavasid ning teisi kehtivaid maakondlikke ja riiklikke arengudokumente.
Arengustrateegia dokument.
Arengustrateegia tegevuskava.

Lisainfo loe SIIT.

Eesseisvad sündmused:

26.04-03.05.23 Meede 1 voor, Kodukant Läänemaa
03.05.23 Projekti “Arukad külad, nutikad kogukonnad” ideekiirendi arenduspäevak Risti loomemajas, Kodukant Läänemaa
04.05.23 veebiloeng “Mis on tark maa ja kuidas selleni jõuda?”, maaeluvõrgustik
05.05.23 kodukohvikute infopäev veebis, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
23.05.23 Projekti “Arukad külad, nutikad kogukonnad” ideekiirendi arenduspäevak Tuula kogukonnakeskuses, Kodukant Läänemaa
24.-25.05.23 Koostööprojekti “Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades” õppereis Kodukant Läänemaa ja Matsalu turismipiirkonda, Kodukant Läänemaa
25.05.23 KKLM Üldkoosolek
6.-10.06.23 Koostööprojekti “EstPol: jätkusuutlikud kogukonnad” vabatahtlike päästjate õppereis Maltale, Kodukant Läänemaa
13.06.23 Koostööprojekti “Arukad külad, nutikad kogukonnad” ideekiirendi arenduspäevak Tagametsa loovusmajas, Kodukant Läänemaa
16.06.23 KKLM sünnipäeva õppereis