Üldkoosolek 19.05

Kodukant Läänemaa juhatus kutsub kokku üldkoosoleku 19. mail 2022 kell 11.00 (kogunemine 10.45) Uuemõisa mõisa valges saalis. Üldkoosoleku päevakorra ettepanek: 2021. majandusaasta aruande kinnitamine Ülevaade strateegia 2023-2027+ koostamise protsessist Säästva turismi ja kohaliku toidu... READ MORE

Juhatus kinnitas LEADER ettevõtlusmeetme pingerea

Kolmapäeval, 04.05.2022 toimunud Kodukant Läänemaa juhatuse koosolekul otsustas juhatus teha PRIA-le rahastusettepaneku ettevõtlusmeetmesse esitatud 14 projekti osas. Ettepanek tehti 11-liikmelise hindamiskomisjoni poolt esitatud pingerea alusel.Kodukant Läänemaa LEADER meede 1 taotlusvoor oli avatud 23.... READ MORE

Juhatuse koosolek 04.05

Järgmine juhatuse koosolek toimub järgmisel kolmapäeval, 04.05 kell 14 KKLM büroos. Päevakorra ettepanek: Meede 1 pingerea kinnitamine 2022. II poolaasta taotlusvoorude ajakavast KKLM strateegia 2023-2027 eelarvest sh läbiviidud konsultandi ja mõju-uuringu hankest Juhatuse... READ MORE

KKLM uue juhatuse liikme valimine

Mittetulundusühingute esindaja Ebekai Härm esitas 26.01.2022. üldkoosolekule avalduse juhatuse liikme kohalt tagasiastumiseks. Vastavalt KKLM Juhatuse liikme valmise korrale (kinnitatud KKLM 02.10.2017 üldkoosoleku otsusega) peab uus juhatuse liige tulema tagasiastunud liikmega samast sektorist. Valitava... READ MORE

close

Liitu meie uudiskirjaga: