Kriis on elu loomulik osa ümbritsedes meid iga päev erineval moel. Kriis võib olla seotud inimese isikliku elu sündmustega, loodusjõudude või ka maailmas valitsevate olukordadega. Kriisidega toimetuleku eelduseks on head suhted, selged kokkulepped ja teadlik ühine tegutsemine.

22. mail toimus Oru kultuurisaalis seminar “Kriisikindlad kogukonnad“, mida korraldas Kodukant Läänemaa koostöös SA Läänemaa, Päästeameti ja kohalike omavalitsustega. Seminari korraldamist toetas siseministeerium läbi strateegilise partnerluse Eesti Külaliikumisega Kodukant. Seminarile olid oodatud kõik Lääne maakonna vabaühenduste eestvedajad, vabatahtlikud, omavalitsuste kriisikomisjonide liikmed ja teised huvilised.

Päästeameti esindajad andsid ülevaate võimalikest ohtudest kogukondadele – alates loodusjõududest kuni sõjalise kriisini välja. Päästeamet rõhutas, et kogukondade informeeritus ja valmisolek on kriisiolukordades äärmiselt oluline, eelkõige tuleks keskenduda rollide kokkuleppimisele, varude ja vahendite kaardistamisele ning kriisiplaani väljatöötamisele. Päästeamet pakub kogukondadele tasuta koolitusi ning tuge kriisiplaanide väljatöötamisel, samuti toetusi kriisivalmiduse tõstmiseks. 

Haapsalu linna, Lääne-Nigula ja Vormsi valla esindajad andsid ülevaate omavalitsuste kriisivalmidusest sh vee-, kanalisatsiooni- ja keskküttetaristu toimimisest, evakuatsiooni- ja varjumiskohtadest, kerksuskeskustest, tehtud ning planeeritavatest investeeringutest kriisivalmiduse tõstmiseks.

MTÜ Kodukant Läänemaa ja SA Läänemaa tutvustasid LEADER, KÜSK ja KOP toetusmeetmeid, millest on võimalik taotleda toetust kriisivalmidust tõstvate investeeringute ja tegevuste elluviimiseks.

Seminaril tutvustati Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt välja töötatud kriisitöövihikut – praktilist abivahendit kogukondadele. Sealhulgas suunab trükis kogukondi kaardistama oma ressursse toimetulekuks kriisiolukordades, aga ka igapäevaelu muredes. Kriisitöövihik koosneb kahest osast – küsitlusest ning nö „täida lüngad“ tüüpi töövihikust. 

SEMINARI ETTEKANDED

KOV-ide, MTÜ Kodukant Läänemaa ja SA Läänemaa ettekanne

Päästeameti ettekanne

KRIISITÖÖVIHIK

Töövihik

Küsitlus word formaadis

Küsitlus pdf formaadis