Kodukant Läänemaa üldkoosolekul 15. septembril 2020 valiti järgnevaks kolmeks aastaks uus 9-liikmeline juhatus:

Ene Sarapuu
Vormsi valla esindaja
Osaleb KKLM töörühmades: kogukondade, külade areng ja koostöö KOV-idega; ettevõtlus ja turism maapiirkonnas
Kontaktid: ene@vormsi.ee / 5665 3668

Nele Sõber
Lääneranna valla esindaja (VV korraldusega nr 8. september 2020 nr 595 nimetatud kandidaat)
Osaleb KKLM töörühmades: ettevõtlus ja turism maapiirkonnas; strateegia muudatused ja väljatöötamine; organisatsiooni areng ja kommunikatsioon
Kontaktid: nele.sober@gmail.com / 514 2992

Kadi Paaliste
mittetulundusühingute esindaja
Osaleb KKLM töörühmades: kogukondade, külade areng ja koostöö KOV-idega; organisatsiooni areng ja kommunikatsioon
Kontaktid: kadi@las.ee / 5624 8565

Tiina Ojamäe
mittetulundusühingute esindaja
Osaleb KKLM töörühmades: kogukondade, külade areng ja koostöö KOV-idega; kohalik toit; organisatsiooni areng ja kommunikatsioon
Kontaktid: tiinaojamae@gmail.com / 5635 2591

Elle Ljubomirov 
mittetulundusühingute esindaja (valitud 19.05.2022)
Osaleb KKLM töörühmades: kogukondade, külade areng ja koostöö KOV-idega, strateegia muudatused ja väljatöötamine
Kontaktid: elle.ljub@gmail.com / 5615 9260

Merle Mäesalu (juhatuse esimees)
ettevõtjate esindaja
Osaleb KKLM töörühmades: valdkondlik seadusandlus; strateegia muudatused ja väljatöötamine; organisatsiooni areng ja kommunikatsioon
Kontaktid: merle.maesalu@gmail.com / 517 1704

Kaja Kivisalu
ettevõtjate esindaja
Osaleb KKLM töörühmades: valdkondlik seadusandlus; kohalik toit; ettevõtlus ja turism maapiirkonnas
Kontaktid: kajakivisalu@gmail.com / 506 0620

Elari Saar (aseesimees)
ettevõtjate esindaja
Osaleb KKLM töörühmades: ettevõtlus ja turism maapiirkonnas; valdkondlik seadusandlus
Kontaktid: elari27@msn.com / 502 1650

Andres Tamla
ettevõtjate esindaja
Osaleb KKLM töörühmades: kohalik toit; ettevõtlus ja turism maapiirkonnas; organisatsiooni areng ja kommunikatsioon
Kontaktid: andrestamla@hotmail.com / 5650 1056