Kodukant Läänemaa üldkoosolekul 15. septembril 2020 valiti järgnevaks kolmeks aastaks uus 9-liikmeline juhatus koosseisus: 

Ene Sarapuu
Vormsi valla esindaja
Osaleb KKLM töörühmades: koostöö kohalike omavalitsustega, ettevõtluse arendamine maapiirkonnas, turism maapiirkonnas
Kontaktid: ene@vormsi.ee / 5665 3668

Nele Sõber
Lääneranna valla esindaja (VV korraldusega nr 8. september 2020 nr 595 nimetatud kandidaat)
Osaleb KKLM töörühmades: turism maapiirkonnas, strateegia muudatused ja väljatöötamine, organisatsiooni areng ja kommunikatsioon
Kontaktid: nele.sober@gmail.com / 514 2992

Ebekai Härm
mittetulundusühingute esindaja
Osaleb KKLM töörühmades: kogukondade ja külade areng, koostöö kohalike omavalitsustega, kohalik toit
Kontaktid: noarootsi.arendus@gmail.com / 515 4322

Kadi Paaliste
mittetulundusühingute esindaja
Osaleb KKLM töörühmades: kogukondade ja külade areng, koostöö kohalike omavalitsustega, strateegia muudatused ja väljatöötamine
Kontaktid: kadi@las.ee / 5624 8565

Tiina Ojamäe
mittetulundusühingute esindaja
Osaleb KKLM töörühmades: kogukondade ja külade areng, kohalik toit, organisatsiooni areng ja kommunikatsioon
Kontaktid: tiinaojamae@gmail.com / 5635 2591

Merle Mäesalu (juhatuse esimees)
ettevõtjate esindaja
Osaleb KKLM töörühmades: valdkondlik seadusandlus, strateegia muudatused ja väljatöötamine, organisatsiooni areng ja kommunikatsioon
Kontaktid: merle.maesalu@gmail.com / 517 1704

Kaja Kivisalu
ettevõtjate esindaja
Osaleb KKLM töörühmades: valdkondlik seadusandlus, kohalik toit, ettevõtluse arendamine maapiirkonnas
Kontaktid: kajakivisalu@gmail.com / 506 0620

Elari Saar (aseesimees)
ettevõtjate esindaja
Osaleb KKLM töörühmades: ettevõtluse arendamine maapiirkonnas, turism maapiirkonnas, valdkondlik seadusandlus
Kontaktid: elari27@msn.com / 502 1650

Andres Tamla
ettevõtjate esindaja
Osaleb KKLM töörühmades: kohalik toit, ettevõtluse arendamine maapiirkonnas, organisatsiooni areng ja kommunikatsioon
Kontaktid: andrestamla@hotmail.com / 5650 1056