Kodukant Läänemaa poolt korraldatud Aasta Küla konkursi eesmärgiks on tunnustada Läänemaa külade tulemuslikku tegutsemist (tähelepanuväärseid tulemusi külaelu arendamisel) ning teadvustada üldsusele maa- ja külaelu olulisust. Auhinda antakse välja alates 2005. aastast ja iga kahe aasta tagant.

Aasta Küla ja Külaliigutaja valimiseks moodustatud komisjon koosnes esindajatest Haapsalu linnast, Lääne-Nigula vallast, Vormsi vallast, SA Läänemaast ning Kodukant Läänemaast.

Kokku esitati Läänemaa Aasta Küla tiitlile kolm nominenti – Hosby (Vormsi), Puise (Haapsalu) ja Rõude (Lääne-Nigula).

1.detsembril Oru kultuurisaalis toimunud pidulikul Kodukant Läänemaa aktus – õhtusöögil kuulutati Läänemaa Aasta Külaks 2022 Puise küla.

Nominentide puhul hinnati:

– Kogukonna positiivset arengut ja külasisest koostööd

– Külaarenduslike ja kogukonda liitvate projektide/algatuste edukat elluviimist sh füüsilise keskkonna parendamist

– Tulemuslikku ja kestlikku koostööd kohaliku omavalitsuse ja piirkonnas tegutsevate teiste ettevõtjate ning vabaühendustega

– Avatust ja tuntust maakondlikul ja/või üleriigilisel tasandil.

Läänemaa Aasta Küla osaleb Eesti külaliikumine Kodukant poolt läbiviidaval üle-eestilisel Aasta Küla konkursil, mille võitjad kuulutatakse välja 19. augustil 2023. aastal. Esmakordselt kuulutas Kodukant Läänemaa tänavu Aasta Küla konkursiga samaaegselt välja ka Aasta Külaliigutaja konkursi, et esile tuua aktiivsete eestvedajate rolli külaelu edendamisel ja maaelu hoidmisel.

Läänemaa Aasta Külaliigutaja konkursile esitati viis kandidaati – Janne Rau, Mati Käärst, Liina Meta Kuuskman ja Kristjan Kuldmaa Lääne-Nigulast ning Svea Stamberg Haapsalu linna maapiirkonnast.

Läänemaa Aasta Külaliigutajaks 2022 kuulutati Liina Meta Kuuskman.Palju õnne!