kaksiklogo pikk

UUDISKIRI 5/2023

view this in your browser

Kodukant Läänemaa kutsub liikmeid sünnipäevale!

Hea Kodukant Läänemaa liige!

Oled südamest oodatud tähistama meie ühist tähtpäeva - 25 aastat Kodukant Läänemaad!

Seoses sellega kutsume Sind 16. juunil osalema meie piirkonna sisesel õppereisil, mis päädib õhtuse koosviibimisega Kullametsa seltsimajas.

Tutvume Puise kui Läänemaa aasta küla 2022 tegemistega, külastame Tuuru karjamõisa ning vaatame millise vahva tegevusega kostitab meid Läänemaa aasta külaliigutaja 2022 Liina-Meta Kuuskman Liivi seltsimajas. Avastame milliseid seeni leidub Eesti seenefarmis ning kuidas maitseb Toht Pruulikoja kesvamärjuke.

Kel reisil osalemiseks pole mahti saab meiega ühineda kell 19.00 toimuval õhtusel koosviibimisel Kullametsa seltsimajas.

Koguneme kell 11.15 Haapsalu Kultuurikeskuse bussiparklas, tagasi stardime kell 22.00.

Täpsem info ja registreerimine SIIN.
Registreerimine lõpeb 31.mail.

Toimus Kodukant Läänemaa üldkoosolek

25.mail toimus Puise Nina Külalistemajas MTÜ Kodukant Läänemaa üldkoosolek. Lisaks kohapeal viibimisele sai seekord osaleda ka zoomi keskkonnas. Koosolekul osales 40 liiget.

Üldkoosoleku päevakord oli:
 1. 2022. majandusaasta aruande kinnitamine
 2. „MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023-2027+“ vastuvõtmine
 3. Kodukant Läänemaa liikmete küsitluse kokkuvõte ja liikmemaksu muutmine
 4. LEADER projektitoetuse jääkide kasutamine
 5. Uute liikmete tutvustus
 6. Muud küsimused
Üldkoosolekul kinnitati 2022. majandusaasta aruanne ja võeti vastu „MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023-2027+“. Uue perioodi oluliseimateks muudatusteks on Sotsiaalfond+ meetme lisandumine, üleminek lihtsustatud kulumeetodile ning kogu taotlusprotsessi üleviimine e-Pria keskkonda. Pärast LEADER määruse valmimist tuleb viia strateegia määrusega vastavusse ning üldkoosolekul uuesti kinnitada. Strateegia üldeesmärgid ja väljatöötatud meetmed jäävad paika, eelkõige tuleb üle vaadata toetatavate tegevuste nimekiri ja meetme eelarved.

Samuti otsustati tõsta alates 2023. aastast KKLM liikmemaksu 50 euroni. Liikmed soovivad KKLM-lt regulaarseid tegevusi 3-4 korda aastas, eelistatud tegevusteks on koolitused ja õppereisid. Liikmemaks 35€ on kehtestatud enam kui 6 aastat tagasi, selle ajaga võrreldest on toimud märkimisväärne hinnatõus. Samuti kasutatakse liikmemakse KKLM-i poolt eestveetavate koostööprojektide omaosaluse (10%) katmiseks, eelkõige tegevuste puhul, kus osalustasu ei ole võimalik küsida (konverentsid, seminarid).

Üldkoosolekul arutleti ka projektitoetuse jääkide kasutamise üle. Kiideti heaks koostööprojektid „Kohaliku toidu esitlemine“ ja „Agroturism kui tulus lisateenus“. Sügiseks laekunud projektitoetuse jäägid kasutatakse Meede 2 vooru korraldamiseks, pärast sügist laekuvate jääkide eest viiakse läbi KKLM liikmetele suunatud koostööprojekt.

Arukate külade koostööprojekti ideekiirendi on täies hoos.

Vahemikus 17. – 23. aprill oli Kodukant Läänemaa ja Nelja Valla Kogu kogukondade esindustel võimalus kandideerida koostööprojekti “Arukad külad, nutikad kogukonnad” ideekiirendisse oma piirkonna uuendusvõimekuse tõstmiseks. Ideekiirendi on suunatud motiveeritud kogukondadele, kes soovivad välja töötada innovatiivseid ja jätkusuutlikke lahendusi kogukonna iseseisvaks majandamiseks ja kogukonna jätkusuutlikkuse tagamiseks. Ideekiirendi viiakse ellu mitmes moodulis ning selle läbinud kogukondadel on võimalus taotleda idee arendamiseks, testimiseks või elluviimiseks toetust projekti innovatsiooni fondist.

Kodukant Läänemaa piirkonnast kandideeris ideekiirendisse 7 ideed, millest kiirendisse pääses 5.

Pusku külaselts soovib oma rannaala muuta efektiivseks ja innovaatiliseks kooskäimise kohaks. Mägari külal puudub külaplatsil elekter – selle kitsaskoha soovivad nad ideekiirendi abiga nutikalt lahendada. Vormsi kalapüüdjate Ühing soovib lahendada prügiprobleemi saare rannikualadel, Vormsi kraam arendada saarel loodusturismi ning MTÜ Risti Huvi Risti taluturgu.

3.mail ning 23.mail toimunud arenduspäevakutel on osalevad kogukonnad hoogsalt oma ideega tööd teinud ning 13.juunil toimuval viimasel päevakul peaks idee jõudma sellise tasemeni, et sügisel ka selle teostamiseks raha taotleda.

Pea kaks aastat kestva (aprill 2023–detsember 2024) koostööprojekti raames toimub lisaks ideekiirendile ka mitmeid inspireerivaid ühistegevusi, näiteks kaks õppereisi välismaale ning motivatsioonipäevakuid nii projektipartnerite piirkondadesse kui ka üle Eesti arukate külade juurde. Iga motivatsioonipäevak kannab enda kindlat ideed, näiteks “Vabaühendused loodusturismi eestvedajatena”, “Kogukonna imago loomine” või “Külastusettevõtlus Jõelähtme valla näidetel”.

Koostööprojekti eesmärk on projektipartnerite piirkonnas arukate külade võrgustiku loomine, piirkonna külade/kogukondade võimestamine, kogukonna eestvedajate motiveerimine, võrgustumine ja kogemuste vahetamine.

Koostööprojekt toimub Põhja-Harju Koostöökogu, Nelja Valla Kogu ja Kodukant Läänemaa eestvedamisel.

Kodukant Läänemaa osales rahvusvahelisel LEADER konverentsil

9.-11. mail 2023 toimus Rahvusvaheline Leader konverents LINC* 2023 Itaalias, Basilicata piirkonnas.
Konverents heitis pilgu tegevusrühmade Matera Orientale Metapontino ja Basso Sinni piirkondadele. Kodukant Läänemaa osales 4-liikmelise esindusega – tegevmeeskonna liikmed Liis Moor, Maarja Pikkmets ja Kai Kulbok ning juhatuse liige Nele Sõber.

Kokku osales konverentsil üle 300 inimese, lisaks Eestile olid esindatud Austria, Tšehhi, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Rumeenia, Rootsi, Armeenia ja Gruusia.

Konverentsi töö vormideks olid seminarid ja arutelud, sportlikud võistlused ning õppereisid piirkonna projektidele.

Kodukant Läänemaa esindus lõi uusi huvitavaid sõprussuhteid, mille najal edaspidiseid koostöövõimalusi rajada.

Täpsem info konverentsi kohta asub siin: https://www.linc2023.eu/index.php/en/

XIII rahvusvaheline konverents LINC 2024 toimub järgmisel aastal Rumeenias.

*LEADER inspireeritud võrgustiku kogukond – LINC – Euroopa LEADER akadeemia, mis ühendab kogemuste vahetamise paljudes erinevates kogukondades kogu Euroopa Liidus ja mujal. LINC algatuse moodustasid kohalikud tegevusgrupid kümme aastat tagasi. Esimene LINC konverents toimus 2010. aastal Austrias.

“Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades” õppereis Matsalu piirkonda

24.-25. mail toimus LEADER koostööprojekti “Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades” raames õppereis Kodukant Läänemaa ja Matsalu rahvuspargi piirkonda.
Reisi raames külastati selliseid kohti nagu Eesti Seenefarm, Wana kooli kohvik, Taebla villakamber, Tänava talu, Matsalu Rahvuspargi külastuskeskus, Lihula muuseum, Vesta värkstuba, Hekso puuonnid, Kodade puhkemaja, Puise Nina Külalistemaja. Söödavate taimede vaatlemist, kogumist ja maitsmist Puises viis läbi Maret Allikas, kes on raamatu „Metsapoole maitsed“ üks autoritest, tipprestoranidele looduslike toorainete korjaja ja looduskosmeetika valmistaja. Samuti toimus retk Salevere Salumäe matkarajal koos Kalle Kõllamaaga Keskkonnaametist.

Leader koostööprojekt „Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine rahvusparkidega piirkondades“ on partneritele jätkuprojektiks Leader rahvusvahelistele koostööprojektidele „Säästva turismi arendamine“ 2017–2020 ja „Mitmekesise säästva turismi ettevõtluse ühisarendamine“ 2019–2022.
Projekti eesmärk on projektipiirkondade loodushoidliku maaettevõtluse mitmekülgne arendamine, keskendudes järgmistele fookusteemadele: kultuuripärand, keskkonnahoid, rohemajandus ja turundus.
Koostööprojekti lepingulised koostööpartnerid on MTÜ Arenduskoda, MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu ja Kodukant Läänemaa.

Läänemaa SA ootab 2023. aasta kandidaate Läänemaa konkursile “Kaunis kodu”!

Kutsume märkama ja tunnustama ilu, mida inimesed enda ümber loovad — taaskord toimub Läänemaa “Kaunis kodu” konkurss, mille raames valitakse välja maakonna kaunimad kodud ja ilusaimad objektid erikategooriates.

Kandidaate saab esitada 2. maist kuni 11. juunini!

Konkursil osalejatele seast valitakse maakondliku komisjoni poolt välja parimad, kes esitatakse üleriigilisele tunnustamisele “Eesti kaunis kodu”, mille patroon on Eesti Vabariigi President.
Konkursile on oodatud kaunid kodud üle kogu Läänemaa, mis võivad olla nii maakodud, talumajapidamised kui ka eramud.
Lisaks saab esitada kandidaate (võib esitada ka mitu) erikategooriates:
 • kortermaja;
 • tervisespordirajatis;
 • tööstusmaastik,
 • tootmishoone ja -territoorium;
 • muinsuskaitseobjekt.
  Kandidaadi esitmiseks konkursile palume saata meiliaadressile info@laanemaa.ee märksõnaga “Kaunis kodu” järgmised andmed:
 • kodu aadress;
 • kodu 2-3-lauseline kirjeldus;
 • omaniku nimi ja kontakttelefon;
 • vähemalt kolm fotot kodust.
Kandidaadi esitamisel veendu, et kauni kodu omanik on mõttest samuti elevil, ning valmis selleks, et tema suurt tööd tunnustatakse ja ilupilte jagatakse ajakirjanduses ning meedias. Konkursile esitatud kodusid külastab maakondlik komisjon, tehakse professionaalsed fotod ja seejärel valitakse kandidaatide seast parimad.

Valminud on uuring “Rannarootsi kultuuripärandi väärtustamine ja rakendamine”

Valminud dokument esitleb uuringu tulemusi, mis on seotud rannarootsi kultuuriruumis elamise ja tegutsemisega. Selle eesmärgiks on kaardistada inimeste arvamused ja kogemused seoses rannarootsi kultuuripärandi, kogukonna toimimise, hariduse, töö- ja ettevõtluselu ning turismiga.
Uuring oli suunatud kõigile ühel või teisel moel rannarootsi ajaloolise kultuuriruumiga seotud inimestele, sh pikemat või lühemat aega piirkonnas elanud püsielanikud, suvekodu ja muu kinnisvara omanikud, samuti mujal elavad inimesed, kellel on piirkonnaga muu (nt tööalane) kokkupuude.
Uuring viidi läbi järgnevates piirkondades: Lääne-Nigula vald (Kullamaa osavald, Martna osavald, Noarootsi osavald, Oru osavald, Nõva osavald, Taebla osavald, Palivere osavald ja Risti osavald), Haapsalu linn ning Vormsi vald.

Täpsema info ja uuringu leiad SIIT.

Eesseisvad sündmused:

6.-10.06.23 Koostööprojekti “EstPol: jätkusuutlikud kogukonnad” vabatahtlike päästjate õppereis Maltale
13.06.23 Koostööprojekti “Arukad külad, nutikad kogukonnad” ideekiirendi arenduspäevak Tagametsa loovusmajas
16.06.23 KKLM sünnipäeva õppereis
15.-16.07.23 Avatud talude päev
23.07.23 Koostööprojekti "Arukad külad, nutikad kogukonnad" motivatsioonipäevak Suurupis