Koondame toidutootjate infot

Oleme täiendamas Läänemaa kohalikku toitu tutvustavat veebilehte www.laanemaatoit.ee (hetkel täiendustööde tõttu ei ole avalik). Tegemist on piirkonnapõhise toiduvaldkonna kodulehega, mille eesmärk on tutvustada piirkonna toidutootjaid, talusid ning pakkuda ühest kohast infot kohalikule elanikule... READ MORE

Üldkoosolek toimub kirjalikult

Seoses eriolukorraga otsustab Kodukant Läänemaa juhatus viia 19.märtsil toimuma pidanud üldkoosoleku üle kirjalikuks koosolekuks. Juhatus lähtub Vabariigi Valitsuse korraldusest piirata rahvakogunemisi ning Kodukant Läänemaa põhikirjast, mis võimaldab koosolekut läbi viia kirjalikult. Koosoleku päevakorras... READ MORE

MUUDATUSED TÖÖKORRALDUSES

Seoses Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorraga ning sellest tulenevatest soovitustest vähendada füüsilise kontakti võimalusi, on Kodukant Läänemaa kontor aadressil Karja 27 ajutiselt suletud.Tegevmeeskond töötab kodukontoris ning meeskonna liikmetega on võimalik ühendust saada meili... READ MORE

Üldkoosolek toimub 19. märtsil kl 15

Kodukant Läänemaa juhatus kutsub kokku üldkoosoleku 19. märtsil 2020 kell 15:00 (kogunemine alates 14:30) Haapsalu Kultuurikeskuse Rõdusaalis. Üldkoosoleku päevakorra ettepanek: 1. Päevakorra rakendamine (üldkoosoleku juhataja ning protokollija määramine, häältelugemiskomisjoni määramine, päevakorra kinnitamine) 2.... READ MORE