Projekt: Üleminek vastupidavatele maapiirkondadele Läänemere piirkonnas

Projekti periood: 2021-2022

Sihtgrupp: projektis osalevate tegevuspiirkondade väikeettevõtjad ja kogukonna aktivistid

Projekti eesmärk: Luua projektis osalevate partnerite tegevuspiirkondades tegutsevatele organisatsioonidele ja ettevõtetele, kelle tegevus on orienteeritud jätkusuutlikule majandamisele ning innovatsioonile, koostöövõrgustik, mis võimaldab tegutsejatel vahetada kogemusi, teadmisi ning arendada valdkondlikku koostööd.

Võrgustiku osalised esindavad uuendusliku mõtteviisiga biomajanduses tegutsevaid väikemastaapseid ettevõtjaid/aktiviste maapiirkonnas. Võrgustikku kaasatakse nii põllumajanduse, metsanduse kui kalandusega seotud tegutsejaid. Projekti raames toimuvad vebinarid, õppevisiidid ja konverents.

Projekti tulemusena: oodatakse võrgustiku liikmete vahel algatatud koostööprojekte biomajanduse valdkonnas.

Partnerid: juhtpartner Upplandsbygd Lokalt ledd utvecling (Rootsi), LAG Partnership for Rural and the Sea (Läti), LAG Aizkraukle District Partnership (Läti), LEADER Ravakka (Soome), LAG Pajurio kraštas (Leedu), MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu (Eesti), Leader Nordvästra Skaraborg (Rootsi), Põllumajandusuuringute Keskus (Eesti)

Projektijuht: Maarja Pikkmets, tel. 56 907 685, maarja.pikkmets@kklm.ee

Projekti tegevused

05.04.2022 TTRC Webinar: Resilience and planetary boundaries in small scale business and voluntary work
03.05.2022 TTRC Webinar: Resilience in small-scale food production
23.-26.05.2022 TTRC koostöökonverents Rootsis. Programm
19.-22.09.2022 TTRC koostöökonverents Lätis. Programm