20.03 üldkoosolek

posted in: Uudised | 0

MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA liikmete üldkoosolek toimub 20.03.2018, kell 15:00 – 16:00, LAS-i maja Linnamäel (vana koolimaja)

 14:30-15:00  saabumine

14:40 -15:00 soovijatel võimalus tutvuda majaga

15:00 -16:00 KKLM liikmete üldkoosolek

16:00 -18:00 Diskusioon – Mets ja metsamajandamine meil ja mujal (Sven Köster),  avatud kõigile huvilistele

Üldkoosoleku päevakorra ettepanek:

  1. Revisjoni komisjoni ja audiitori arvamus 2017 majandusaasta aruande kohta
  2. Kodukant Läänemaa 2017 majandusaasta aruande tutvustamine  ja kinnitamine
  3. Üldkoosoleku heakskiitu vajavate projektitaotluste tutvustamine ja heakskiitmine
  4. Muud küsimused

NB!

Üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kodukant Läänemaa liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus § 69 lg 4 ) .

KKLM üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt KKLM põhikirja punkt 5.9-le

5.9. Kui ühingu üldkoosolek pole pädev otsuseid vastu võtma kvoorumi puudumise tõttu, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosolek sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolek osalenud või esindatud liikmete arvust.