7.10 Juhatuse koosolek

posted in: Uudised | 0

MTÜ Kodukant Läänemaa juhatus koguneb 7.oktoobril kl 10-14.30 Altmõisa Külalistemajas.

Päevakorra ettepanek:
1. Juhatuse liikmete tutvustusring
2. Ülevaade organisatsioonist ja tegevustest 
3. Juhatuse töökorra kokkuleppimine
4. LEADER Meede 2 taotlusvoor novembris, dokumendivormide kinnitamine
5. Seirekülastused
6. Eelarve ja tegevuskava täitmine 2020 9 kuud
7. 2021 rakenduskava kinnitamine
8. Aasta küla konkursi väljakuulutamine
9. Juhatuse esimehe valimine
10. Muud küsimused