Avaneb elukeskkonna taotlusvoor

posted in: Uudised | 0

MTÜ Kodukant Läänemaa alustab 3.aprillil Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER meetme rakendamise raames toetustaotluste vastuvõtmist elukeskkonna meetmes. Käesoleval aastal suunatakse piirkonna elukeskkonna hoidmisse ja arendamisse läbi 2. meetme ligi 305 000 eurot.

Meede 2 ehk elukeskkonna meetmesse võetakse taotlusi vastu 3.-9. aprillini, taotluste vastuvõtmine lõpeb kell 16.00. Kodukant Läänemaa LEADER projektijuht Maarja Pikkmets rõhutab, et tähtaegadest kinni pidamine on oluline, et nii PRIA kui Kodukant Läänemaa tegevmeeskond saaks taotlejale vajadusel tehnilist tuge pakkuda: “Soovitan varuda aega, et kiirustamise tõttu vigu ei tekiks ja edasine protsess kiiremini kulgeks.”

Toetust saavad taodelda Kodukant Läänemaa piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja seltsingud, kes on tegutsenud vähemalt 1 aasta. Kodukant Läänemaa piirkonda kuuluvad Haapsalu, Lääne-Nigula, Vormsi ja endised Lihula ning Hanila vald.

Elukeskkonna toetuste jagamise eesmärk on piirkonna eripära ja kultuuripärandi hoidmine ning arendamine, samuti piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse paranemine.

“Loodame, et esitatakse projekte, mis looksid kogukonna vajadustele uuenduslikke lahendusi ja omaksid pikaaegset mõju piirkonna arengule. Vähem tähtis ei ole ka kultuuripärandi hoidmine ja selle esile toomine,” lisas Pikkmets.

LEADER-lähenemise üheks peamiseks eeliseks riiklike lähenemistega võrreldes on otsustustasandi kohalikule elanikule lähemale toomine ning piirkondlike eripärade (piirkonna potentsiaal, ressursid, võimalused) parem arvestamine. Sellise alt-üles lähenemise rakendamiseks tegutseb Eestis 26 kohalikku tegevusgruppi, kes on välja töötanud ja viivad ellu oma piirkonna arengustrateegiaid.

Lisainfo ja küsimused:
Maarja Pikkmets
MTÜ Kodukant Läänemaa
Tel. +372 5822 9288