EL-projekti PREMIERE avakohtumine Eberswaldes

posted in: Uudised | 0

27.-29. märtsil 2023 saabusid 25 partnerit üheteistkümnest Euroopa Liidu riigist Eberswalde Rakenduskõrgkooli (HNEE) EL-i rahastatud mitme osalise projekti „PREMIERE – Preparing Multi-Actor Projects in a Co-creative Way“ (e.k. mitme osapoolega ühisloome projektide ettevalmistamine) avakoosolekule.

Projekt PREMIERE toetab üksikisikuid ja organisatsioone, kes on huvitatud EL-i mitme osapoolega projektis osalemisest. Lisaks töötatakse välja soovitused poliitikakujundajatele ja toetavatele organisatsioonidele.
Ka PREMIERE ise on valdkondade vaheline koostööprojekt, kus projekti meeskond rakendab osalus- ja ühisloome meetodeid ning püüdleb võrdsel tasemel suhtlemise poole. Teadusliku taustaga partnerid on pärit erinevatelt erialadelt ja teevad koostööd maaelu arengu konsultatsiooniettevõtete, kaubanduskoja või regionaalministeeriumi esindajatega. Partnerorganisatsioonidest viis esindavad EL-i idapoolseid liikmesriike.

Projekti üks fookustest on partnerorganisatsioonide kaasamine riikidest, kus EL-i teadus- ja innovatsiooniprojektides osalemine on madal. PREMIERE’i eesmärk on aidata kaasa põllumajanduse ja metsanduse teadmiste- ja innovatsioonisüsteemi (AKIS) tugevdamisele.

PREMIERE’i koordineerib Eberswalde Säästva Arengu Ülikool (HNEE), projekti eest vastutab HNEE üksus “Põllumajandus-toidusektori poliitika ja turud”, mida juhib prof dr Anna Häring.
Paljude aastate jooksul on HNEE meeskond töötanud välja osalusmeetodid ning saanud teadmisi ja kogemusi, juhtides kohalikke, riiklikke ja üle-euroopalisi mitme osapoolega ühisloomeprojekte.
PREMIERE on juba kolmas HNEE koordineeritav Euroopa mitme osapoolega koostööprojekt (InnoForesti ja LIAISONi järel). Kui LIAISON tegeles kogu innovatsioonialase koostöö protsessiga, siis PREMIERE keskendub rahastatavale projektitööle eelnevale etapile – st partnerorganisatsioonide kokkutulekule ja ettepanekute kirjutamisele üleeuroopalise või riigipõhise mitme osapoolega projekti jaoks.

Kodukant Läänemaa osaleb projektis praktiseeriva partnerina, kelle ülesandeks on algrahastuse meetme välja töötamine ning üle-euroopaline rakendamine.

PREMIERE projekt algas 2023. jaanuaris ning lõpeb 2027. detsembris. Projekti kogumaksumus on 4 988 286,75 eurot, millest Kodukant Läänemaa poolt täidetavate ülesannete elluviimiseks on ette nähtud 273 635 eurot.


MIS ON MITME OSAPOOLEGA LÄHENEMINE (ingl.k. multi-actor approach)?

Teadmiste ühisloome ja jagamine eri tüüpi osalejate (nt teadusasutused, teadusagentuurid, kaubanduskojad, LEADER tegevusrühmad jne) vahel, kellel on üksteist täiendavad teadmised, on tuntud kui Multi-actor Approach (MAA).