Kaitsealade säästva turismi avaüritus Roostal

posted in: Uudised | 0

Meil on hea meel teatada, et käivitus rahvusvaheline koostööprojekt “Säästva turismi printsiipide rakendamine rahvusparkide/kaitsealadega piirkondades”, mis viiakse ellu üheksa LEADER tegevusgrupi poolt ja nende tegevuspiirkondades: Eestist MTÜ Arenduskoda, MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu ja MTÜ Kodukant Läänemaa, Lätist Cesis District Rural Partnership ja Business Association of North Kurzeme, Sloveeniast LAG Between Sneznik and Nanos ja Soca Valley, Portugalist Madeira saarel ADRAMA ja mandriosas ATAHCA. Koostööprojekti juhtpartner on MTÜ Arenduskoda.

Projekt peamiseks teemaks on „Säästva turismi arendamine“ ning selle raames keskendutakse säästva turismi pakkumisele ja teenuste arendamisele. Projekti käigus motiveeritakse osalevaid piirkondasid ja nende partnereid kolme tasandilisele koostööle (oma piirkond, projekti piirkonnad oma riigis ja kõik projekti piirkonnad rahvusvaheliselt): võrgustumisele ja ühisturunduse käivitamisele ning arendamisele.

Projekti üldeesmärgiks on aidata läbi rahvusvahelise koostöö kaasa ettevõtjate toodete/teenuste arendamisele koos teenuste kvaliteedi parendamisega. Projekti kaitsealadega piirkondade jaoks käivitatakse personaalsuse elementidega turundustegevus ja mitmetasandilise ühisturunduse arendamisele.

Projekti üldeesmärgi saavutamise eeldus on, et koostöösse on kaasatud suureneva säästva turismi potentsiaaliga rahvusparkide piirkonnad ja Euroopas ainulaadsete karstialadega muus vormis kaitsealadega piirkond Sloveeniast. Partnereid ühendab turismi arendamisel teadlik säästvale turismile keskendumine. Olulist kohta projektis omavad ka mitmed üksteist täiendavad projekti kohalikud ja rahvusvahelised tegevused nagu näiteks: kliendikäitumise jm uuringud, kohalikud ja rahvusvahelised õppereisid ning arendusseminarid, infrastruktuuri ja strateegilist arendustööd toetavad tegevused, süviti nelja teemat avavad rahvusvahelised suveülikoolid ja 9 piirkonna säästva turismi ühisturunduse tegevused. Uudseks aspektiks mitmetasandilise ühisturunduse juures on personaalsuse aspekt, kus nii säästva turismi ettevõtjad kui piirkondade haldusorganisatsioonid kavandavad kasutada personaalset soovitamist ja üksteise turundusväljundite sidumist ühisturundusse.

Olulise osana käesolevast koostööprojektist käsitlevad Eesti kolme rahvuspargiga piirkondadega (Lahemaa, Soomaa ja Matsalu) LEADER partnerid omavahelisi kohalikke tegevusi uuringu, seminaride ja õppereiside vormis. Nende tegevuste tulemusena paraneb olulisel määral üksteise piirkondade säästva turismi teenuste pakkumise tundmine ja ühisturunduse teostamise võimalused.

Kutsume Läänemaa turismiettevõtjaid 27.-29. septembril projekti avaüritusele (ehk nn suveülikoolile), mis toimub Roosta Puhkekülas. Üritusel osalevad kõik partnerid oma piirkonna turismi ja loodushariduse valdkonna inimestega. Suveülikooli raames toimub projekti tegevuste tutvustus, seminar teemal “Loodusharidus säästvas turismis” ning kolmetasandilise võrgustumise ja regioonide ühise turundustoetuse seminar.

Ootame Teid osalema ja andma oma panuse projekti eesmärgi saavutamisse!

Suveülikooli programmi leiad siit: Summer University in Estonia program 27.-30.09.2017

Lisainfo:

Nele Sõber
nele@lihula.ee
Mob 514 2992S