KKLM üldkoosolek 26.01 veebis (Zoomis)

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa juhatus kutsub kokku üldkoosoleku 26. jaanuaril 2022 kell 15:00 (kogunemine alates 14:45) Zoomis.

PÄEVAKORRA ETTEPANEK:

1. Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023-2027

koostamise tegevuskava ja eelarve vastu võtmine

2. Audiitori valimine

3. Ülevaade Meede 4 taotlemisest 2021. aastal

4. Suur- ja kogukonnateenuse projektide taotlemisele lubamine

5. Eesti Külaliikumine Kodukant tegevuse jätkamisest

6. Uute liikmete tutvustus

7. Muud küsimused

NB!

  • üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kodukant Läänemaa liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus § 69 lg 4). 
  • kui ühingu üldkoosolek pole pädev otsuseid vastu võtma kvoorumi puudumise tõttu, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosolek sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolek osalenud või esindatud liikmete arvust.