KKLM üldkoosolek Linnamäel 09.09

posted in: Uudised | 0

MTÜ Kodukant Läänemaa juhatus kutsub kokku liikmete üldkoosoleku, mis toimub 9.09.2021 kell 15:00 (kogunemine algusega kell 14:30) Linnamäe Kultuurisaalis, Linnamäel.

Üldkoosoleku päevakorra ettepanek 

 1. „MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2014-2020+“ muudatuste kinnitamine, sh COVID-19 meetme tutvustus 
 2. Koostööprojektide jätkutegevuste tutvustamine ja kinnitamine
 3. 2022. aasta rakenduskava kinnitamine 
 4. Hindamiskomisjoni liikmete valimine
 5. Linnamäe Kultuurisaali tutvustus
 6. Hindamiskomisjoni valimise tulemuste tutvustamine ja liikmete määramine
 7. Muud küsimused 

Info hindamiskomisjoni kandidaatide esitamiseks:
Kandidaate saab esitada kirjalikult SIIN kuni 7. septembrini (k.a.). Kandidaati (digi)allkirjastatud kirjaliku nõusoleku palume saata aadressil laaneliider@kklm.ee või tuua Kodukant Läänemaa kontorisse aadressil Karja 27. 

KKLMi hindamiskomisjoni moodustamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

 • üldkoosoleku otsusega valitakse 9 hindamiskomisjoni põhiliiget ja 9 asendusliiget (mõlemal juhul kolm kohalike omavalitsuste esindajat, kolm kolmanda sektori esindajat ja kolm ettevõtjate esindajat), täiendavalt kuuluvad hindamiskomisjoni kaks välishindajat, kes valitakse samuti üldkoosoleku otsusega;
 • hindamiskomisjoni liikmeid saavad esitada ainult Kodukant Läänemaa liikmed. Iga liige saab esitada kuni 9 põhiliiget ja kuni 9 asendusliiget;
 • KKLM hindamiskomisjoni liikmeks võivad olla nii KKLM liikmed kui ka mitte liikmed KKLM tegevuspiirkonnast (v.a. kaks väliseksperti);
 • Kohalik tegevusgrupp tagab, et vähemalt 1/3 hindamiskomisjoni liikmetest vahetub kolme aasta jooksul alates nende liikmete valimisest (Leader määrus §21 lg 4 p8).

NB!

 • üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kodukant Läänemaa liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus § 69 lg 4). 
 • kui ühingu üldkoosolek pole pädev otsuseid vastu võtma kvoorumi puudumise tõttu, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosolek sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolek osalenud või esindatud liikmete arvust. 

Üldkoosolekul osalemiseks tuleb enne üldkoosoleku algust:

 • Esitada tõend COVID-19 haiguse läbi põdemise või vaktsineerimise kohta või
 • Esitada tõend tervishoiuteenuse osutaja juures mitte varem kui 72 h enne üritust tehtud RT- PCR testi või mitte varem kui 48 h enne üritust tehtud antigeeni kiirtesti kohta või
 • Teha kohapeal antigeeni kiirtest (KKLM poolt organiseeritud)