Kodukant Läänemaa üldkoosolek 25.mail

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa juhatus kutsub kokku üldkoosoleku 25mail 2023 kell 15:00 (kogunemine alates 14:30) Puise Nina Külalistemajas, Puise külas. Võimalus osaleda ka Zoomi teel.

PÄEVAKORRA ETTEPANEK:

  1. 2022. majandusaasta aruande kinnitamine
  2. „MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023-2027+“ vastuvõtmine
  3. Kodukant Läänemaa liikmete küsitluse kokkuvõte ja liikmemaksu muutmine
  4. LEADER projektitoetuse jääkide kasutamine
  5. Uute liikmete tutvustus
  6. Muud küsimused

NB!

  • Üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kodukant Läänemaa liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus § 69 lg 4). 
  • Kui ühingu üldkoosolek pole pädev otsuseid vastu võtma kvoorumi puudumise tõttu, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosolek sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust. 

Palun anna oma tulekust teada hiljemalt 22.05 SIIN

Lisad:

Lisa 1. KKLM 2022. majandusaasta aruanne

Lisa 2. Sõltumatu vandeaudiitori aruanne 

Lisa 3. KKLM liikmete küsitluse kokkuvõte

Strateegia dokumendid leiate KKLM koduleheküljelt https://kklm.ee/strateegia-2023-2027/