Kodukant Läänemaa viib läbi koostööprojekti kohaliku agroturismi arendamiseks.

posted in: Uudised | 0
„Agroturism kui tulus lisateenus“, on Kodukant Läänemaa koostööprojekt Hiidlaste Koostöökoguga, mille eesmärgiks on piirkonna ettevõtjate toetamine ja rahvusvahelise koostööprojekti ette valmistamine juba konkreetsete tegevustega partnerite tegevuspiirkonna agroturismi arendamiseks.

Projekti käigus viiakse läbi uuring, mille eesmärgiks on kaardistada tegevuspiirkondade agroturismi hetkeolukord ja potentsiaal. Uuring peaks andma vastuse küsimusele, millised on ettevõtjate eeldused, motivaatorid ja ootused agroturismiga tegelemisel. Samuti kirjeldama ettevõtjate teadmisi ja varasemaid kogemusi turismiga tegelemisel, nende valmisolekut taolise teenuse turule toomiseks ning vajadusi ning takistusi selles küsimuses. Uuring viiakse läbi koostöös Haap Consulting OÜ-ga.

Kavandatav rahvusvaheline koostööprojekt peaks alguse saama 2024. aasta sügisel/2025.aasta talvel. Koostöös LEADER tegevuspiirkondadega Rootsist, Saksamaalt ja Prantsusmaalt on plaanis läbi viia nii siseriiklikud kui ka rahvusvahelised seminarid, õppereisid ja muud tegevused arendamaks agroturismi sektorit partnerite tegevuspiirkondades.