Kodukant Läänemaa võttis kasutusele uue logo

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa on muutuste teel. Organisatsioon uuendas oma kodulehte, juulis võeti kasutusele uus logo ning visuaalne lahendus, mis leiti konkursi korras.

Kodukant Läänemaa juhatuse esimees Merle Mäesalu selgitas, et möödunud aastal algatatud muudatuste eesmärgiks on olla efektiivne, uuendusmeelne ja rõhutada Kodukant Läänemaa rolli maakonna arendusorganisatsioonina. „Uus logo väljendab hästi nii meie soovi väärtustada pärandkultuuri kui valmisolekut olla koostööorganisatsioon nii  Eestis kui rahvusvahelisel tasandil,“ lisas Mäesalu.

Mäesalu täpsustas, et ka uue logo puhul kantakse edasi samu väärtusi ja põhimõtteid, mis ühingul seni on olnud. „Organisatsiooni peamisi eesmärke on maaelu edendamine ja arengule kaasaaitamine.“

Kasutusele võetud lahendus erineb senisest nii värvilahenduse kui oma sümboolse tähenduse poolest. „Meeldis, et autor oli leidnud toreda seose maakonnaga. Nimelt on logo tuletatud Läänemaa kirikindamustrist, mis lisab väärtust, “ ütles Kodukant Läänemaa tegevjuht Ene Sarapuu.

Aasta alguses väljakuulutatud logokonkursile esitatud tööde hulgast valis Kodukant Läänemaa juhatus välja kolm parimat. Oma arvamuse said öelda ka liikmed, kelle hulgas läbiviidud hääletuse tulemusena võeti kasutusele Ants Tammani poolt esitatud lahendus, mis on saanud inspiratsiooni Läänemaa kirikindast.  Konkursi võiduga kaasnes 400 eurone preemia.

Kodukant Läänemaa alustas 1997. aastal. Ühingu eesmärgiks on maaelu edendamine koostöös külaseltside, kodanike ühenduste, ettevõtjate ja kohalike omavalitsustega. Ühingusse kuuluvad kõik Läänemaa vallad, 36 ettevõtet ja füüsilisest isikust ettevõtjat ning 42 mittetulundusühingut. Organisatsiooni teiseks oluliseks tegevussuunaks on LEADER meetme rakendamine Lääne maakonnas.