Konkurss “Läänemaa Aasta Küla 2020”

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa kuulutab välja Läänemaa Aasta Küla 2020 konkursi, et avaldada tunnustust Läänemaa küladele tulemusliku tegutsemise eest ning teadvustada üldsusele maa- ja külaelu olulisust.

Läänemaa Aasta Küla aunimetus antakse ühele külale/külade piirkonnale või alevikule, mis paikneb Lääne maakonnas ja on saavutanud nähtavaid tulemusi külaelu arendamisel.

Läänemaa Aasta Küla tiitlile kandideeriva küla eelduseks on kogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö viimase kolme aasta jooksul, külaarenduslike ja kogukonda liitvate projektide/algatuste edukas elluviimine, ajaloo talletamine, ühistegevused külas ja koostöö kohaliku omavalitsusega, avatus ja tuntus maakondlikul ja/või üleriigilisel tasandil, tulemuslik ja kestlik koostöö piirkonnas tegutsevate ettevõtjate ja teiste piirkondlike vabaühendustega ning kehtiv või koostamisel küla/külade piirkonna aleviku arengukava.

Kanditaate saab esitada kuni 7. detsembrini 2020 aadressil laaneliider@kklm.ee. Läänemaa Aasta Küla kandidaate saavad esitada kõik juriidilised isikud, sh kohalikud omavalitsused. Konkursile ei saa esitada juba Läänemaa Aasta Küla või Aasta Küla tiitlit omavat küla. Läänemaa Aasta Küla 2020 kuulutatakse välja jaanuaris 2021. Kodukant Läänemaa tunnustab Läänemaa Aasta Küla 2020 rahvusvärvides mastivimpli ja lipumastiga. Võitja esitatakse Külaliikumine Kodukant üleriigilisele Aasta küla konkursile.   

Läänemaa Aasta Küla 2020 statuut
Läänemaa Aasta Küla 2020 ankeet