Otsime tegevmeeskonda
koostööprojektide koordinaatorit-kommunikatsioonispetsialisti

posted in: Uudised | 0

Koostööprojektide koordinaatori-kommunikatsioonispetsialisti peamiseks ülesandeks on:

1. Külaliikumist ja ettevõtlikkust edendavate projektide algatamine, ettevalmistamine ja elluviimise korraldamine, seal hulgas:

 • seminaride, infopäevade, koolituste, töötubade ning õppe- ja kontaktreiside korraldamine;
 • projektidega seotud kommunikatsiooni ja turundustegevuste (sotsiaalmeedia, artiklid, trükised jne) elluviimine;
 • aruandluse korraldamine sh e-PRIAs maksetaotluste esitamine;
 • koostöö teiste maakondlike, üle-eestiliste ja rahvusvaheliste organisatsioonide ning  võrgustikega; 
 • projekti tegevustest KKLM juhatusele, üldkoosolekule, külalistele ja avalikkusele ülevaate andmine.

2. Organisatsiooni üldise kommunikatsiooni tagamine, seal hulgas:

 • iga-aastase KKLM kommunikatsiooniplaani koostamine, ettevalmistamine ja elluviimine;
 • KKLM  kodulehekülje täiendamine asja- ja ajakohase infoga ning info edastamine erinevates meediakanalites (sotsiaalmeedia, kohalikud väljaanded jmt);   
 • KKLM juhatusele, liikmetele, hindamiskomisjonile või laiemale avalikkusele suunatud ürituste korraldamine.

Ootame Sind, kui:

 • oskad eesti keelt kõrgtasemel ja inglise keelt heal tasemel;
 • omad kogemust ja huvitud kommunikatsiooni- ja turundusvaldkonnast, tunned kodulehekülgede haldusprogramme ja sotsiaalmeedia toimimist;
 • omad kogemust ürituste korraldamises;
 • Sul on B-kategooria juhiload;
 • Sul on valmisolek töötada ka nädalavahetustel ning osaleda sise- ja välislähetustel;
 • oled algatusvõimeline ja loov, soovid panustada uute lahenduste välja töötamisse ja rakendamisse;
 • oled kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline.

Kasuks tulevad:

 • projektide kirjutamise ja hangete läbiviimise kogemus;
 • oskus kasutada vabavara kujundusprogramme;
 • vene keele oskus.

Hoolitseme selle eest, et:

 • Sul on toetav meeskond ja juhatus, kellega oma mõtteid ellu viia;
 • saad koguda inspiratsiooni ja vahetada kogemusi üle Eesti ning rahvusvaheliselt sarnast tööd tegevate kolleegide ja partneritega;
 • Sul on konkurentsivõimeline töötasu;
 • Sul on põhipuhkus 28 kalendripäeva ja lisapuhkus 7 kalendripäeva;
 • Sul on kaasaegne töökeskkond Haapsalu vanalinna serval, paindlik tööaeg ja kaugtöö tegemise võimalus.

Kirjalik avaldus koos palgasooviga, CV ja motivatsioonikiri esitada hiljemalt 07.08.2022 e-posti aadressile laaneliider@kklm.ee.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel alates september 2022

Täiendav info: Liis Moor, +372 58 164 888, liis.moor@kklm.ee