Pakume tööd kohaliku toidu spetsialistile

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa pakub tööd kohaliku toidu spetsialistile, kelle ülesandeks on Läänemaa kohaliku toidu võrgustiku eestvedamine, LEADER koostööprojekti „Kohalik toit kättesaadavaks“ tegevuste elluviimine, Läänemaa piirkonnas toodetud toidu tutvustamine ning uute kohaliku toidu teemaliste projektide algatamine ja eestvedamine.

Kandideerijalt eeldame:

 • Soovi panustada piirkonna arengusse ja olla toeks kohaliku toidu tootmise- või töötlemisega tegelevatele ettevõtetele
 • Kogemust toidutootmise, – töötlemise või toitlustuse valdkonnas
 • Initsiatiivikust ja järjekindlust
 • Süsteemsust ja organiseerimisoskusi
 • Avaliku sektori toimimispõhimõtete, s.h. avalike hangete korralduse põhimõtete tundmist
 • Läbirääkimisoskusi ja turunduskogemust
 • Eesti ja inglise keele valdamist, vene keele oskus on plussiks
 • Projektimeeskonna ja võrgustike juhtimise võimekust

Pakume:

 • Paindlikke töötamise tingimusi
 • Lepingulist koostöösuhet (käsundus- või töövõtulepingu alusel)
 • Mitmekülgseid ja põnevaid ülesandeid ning palju uusi kontakte
 • Sõbralikku ja toetavat meeskonda

Projektijuhiga sõlmitakse tähtajaline leping kuni 31.12.2018 (lepingu kestvus orienteeruvalt 12 kuud). Poolte kokkuleppel ja võimalusel on võimalik koostöösuhte pikendamine.

Huvi korral ootame projektijuhi kogemuste kirjeldust, avaldust/motivatsioonikirja ja töötasu soovi hiljemalt 22.12.2017 aadressile laaneliider@kklm.ee

Lisainfo: MTÜ Kodukant Läänemaa LEADER projektijuht Kaja Karlson kaja.karlson@kklm.ee, tel.5696 1248