Selgus Kodukant Läänemaa Leader elukeskkonna meetme (meede 2) pingerida

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa Leader meetme hindamiskomisjon selgitas välja LEADER elukeskkonnameetme taotluste pingerea. Kodukandi juhatus teeb PRIAle ettepaneku 13 projektitoetuse taotluse rahastamise osas. Toetussumma projektidele on kokku 276 208 eurot.

Taotluste vastuvõtt meetmesse toimus perioodil 25.04-3.05. Kokku esitati 22 taotust, millest hinnati 20. Taotlusvooru esitati üks suurprojekt, millega küsiti toetust ligikaudu 200 000 eurot.

Taotlusi hindas 10-liikmeline hindamiskomisjon, mille hulgas oli nii ettevõtjate, mittetulundusühingute kui omavalitsuste esindajaid ning kaks välishindajat. Rahastuse eesmärgiks on Kodukant Läänemaa piirkonnas elukeskkonna parendamine, seal hulgas piirkonna eripära hoidmine ja arendamine ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamine.

NB! Projektide abikõlbulikkuse periood algab pärast seda, kui tegevusgrupp on projektid PRIAle esitanud. Anname sellest eraldi teada vastavatele taotlejatele.

Järgmine LEADER toetuse taotlemise võimalus avaneb 2019. aastal. Taotlusvoorude ajakava kinnitab sügisel Kodukant Läänemaa üldkoosolek.

Meede-2_2018_paremusjärjestuse_väljavõte