Selgus LEADER Meede 1 taotluste pingerida

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa selgitas välja LEADER ettevõtlusmeetme projektide pingerea. Kokku tehti PRIAle ettepanek 23 projektitaotluse rahastamiseks.

Käesoleva aasta veebruaris oli ettevõtjatel võimalus esitada taotlusi Kodukant Läänemaa LEADER meetmesse.  Kokku esitati 57 toetuse taotlust, millest hindamisele jõudis 53 taotlust.

Projektitaotluste 11-liikmelise hindamiskomisjoni moodustasid Läänemaa avaliku-, era- ja kolmanda sektori esindajad ning kaks väliseksperti. Hindamise käigus tutvuti suuremate investeeringuobjektidega paikvaatlusel, ülejäänud said võimaluse oma projekti tutvustamiseks komisjoni koosolekul. Kokku kohtusid hindajad 44 taotluse esitanuga.

„Hindamiskomisjoni töö eesmärk on selgitada välja taotlused, mis täidavad Kodukant Läänemaa strateegilisi eesmärke ning oleksid jätkusuutlikud ja tasuvad. Vastutus on igal juhul suur, et raha õigesse kohta läheks,“ lausus hindamiskomisjoni esimees Heikki Salm. Salmi sõnul on üheks tõsisemaks mõttekohaks taotlustes prognoositavate töökohtade planeeritavad kulud: „Madal palgatase ei ole tänases olukorras jätkusuutlik. See ei meelita kuidagi inimesi maapiirkonda tööle tulema.“

Kodukant Läänemaa tegevjuht Ene Sarapuu ütles, et konkurents projektitaotluste vahel oli suur ning toetuseks jagatava raha summa väike. „KKLM juhatus tegi PRIAle vastavalt strateegiale rahastamisettepaneku summas 590 138 eurot. Kohalikul eripäral põhineva ettevõtluse alameetmes mahtusid jagatava summa hulka pingerea esimesed 15 projekti, ettevõtluse arendamise alameetmes esimesed 8 projekti. Kõikide projektide hindamistulemused ületasid 17-punktilise miinimumlävendi, lihtsalt raha ei jagu kõigile.“

Rahastamisettepaneku vaatab 60 päeva jooksul läbi PRIA, kes teeb rahastamisotsuse. „Ettevõtjad, kes soovivad enne rahastamisotsust juba tegevustega alustada, võivad seda alates homsest teha, kuid peavad arvestama sellega, et garantiid rahastuse saamiseks enne PRIA otsust anda ei saa,“ lisas Sarapuu.

LEADER programm on suunatud maapiirkondade arendamisele ning sellest toetatakse laias valikus tegevusi alates ettevõtlusest kuni külaelu edendamiseni. Toetuse saajateks on ettevõtjad, omavalitsused, mittetulundusühingud ja teised juriidilised isikud.

Pingerida: 2017_M1_1.1 hindamistulemused

Pingerida: 2017_M1_1.2_hindamistulemused