Üldkoosolek 17.06

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa juhatus kutsub kokku üldkoosoleku, mis toimub 17.06. kell 14.30-16.00 Zoomi keskkonnas

Üldkoosoleku päevakorra ettepanek

1. 2023. majandusaasta aruande kinnitamine

2. 2024. aasta eelarve ja tegevuskava kinnitamine uue perioodi osas

3. Kestliku turismi koostööprojekti jätkuprojekti heakskiitmine

4. Muud küsimused

Üldkoosoleku materjalid saadetakse liikmetele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 13.06.2024.