Üldkoosolek 19.05

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa juhatus kutsub kokku üldkoosoleku 19. mail 2022 kell 11.00 (kogunemine 10.45) Uuemõisa mõisa valges saalis.

Üldkoosoleku päevakorra ettepanek:

  1. 2021. majandusaasta aruande kinnitamine
  2. Ülevaade strateegia 2023-2027+ koostamise protsessist
  3. Säästva turismi ja kohaliku toidu projektist
  4. Uue juhatuse liikme valimine*
  5. Uute liikmete tutvustus
  6. Muud küsimused

*MTÜ-de esindajaks esitati 1 kandidaat – Elle Ljubomirov.

Pärast üldkoosoleku lõppu (orienteeruvalt kell 13.00) pakume kerget lõunat.

NB!

  • üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kodukant Läänemaa liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus § 69 lg 4). 
  • kui ühingu üldkoosolek pole pädev otsuseid vastu võtma kvoorumi puudumise tõttu, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosolek sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolek osalenud või esindatud liikmete arvust. 

Majandusaasta aruanne

Audiitori otsus

Revisjonikomisjoni akt