Ülevaade LEADER toetuste taotlemisest 2019. aastal Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas

posted in: Uudised | 0

Märtsis ja aprillis avanesid MTÜ Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonna Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER meetme rakendamise raames voorud toetustaotluste vastuvõtmiseks. Avatud oli kaks meedet – ettevõtluse taotlusvoor oli avatud 7.-13.märts ja elukeskkonna toetusvoor 3.-9.aprill. Käesoleval aastal suunatakse piirkonna arengusse läbi kahe meetme kokku ligi 700 000 eurot.

Ettevõtluse toetamiseks esitati 36 projekti. Kokku taodeldi toetusi summas 1 069 945 eurot, mis ületas toetuse vahendid kolmekordselt. Kodukant Läänemaa hinnangul on esitatud projektide keskmine maksumus endiselt üsna kõrge – 2019 aastal 66 475 eurot. Selle põhjal võib öelda, et toetuse abil ettevõtete arendamisse planeeritavad investeeringud on võrdlemisi suured ning LEADER meede on oluline maapiirkonna ettevõtluse rahastusvõimalus. Taotlusvooru esitati üks suurprojektitaotlus, mille taodeldav toetuse summa on ligikaudu 86 000 eurot.

Kodukant Läänemaa tegevjuht Kaja Karlson lisas, et selle aasta ettevõtlusvooru esitatud projektide üldist pilti vaadates on huvitav asjaolu, et vähenenud on LEADER meetme abil planeeritavad investeeringud hoonetesse ja ligikaudu 2/3 esitatud taotlejatest planeerib seadmete või vahendite soetamist oma ettevõtte arendamiseks.

Elukeskkonna taotlusvooru esitati 30 projekti, millest kaks esitasid kohalikud omavalitsused, kaks sihtasutused ja 26 mittetulundusühingud. Projektidega taodeldi kokku 1 355 416 eurot, mis on üle nelja korra suurem meetme vahenditest. Vooru esitati kaks suurprojekti, mis kokku taotlevad toetusi ligikaudu 250 000 eurot.

Elukeskkonna meetme taotluste keskmine maksumus on samuti jätkuvalt üsna kõrge – 57 294 eurot. Suur osa projektidest on ehitusprojektid, mis on suunatud külamajade parendamisele, kultuuripärandi objektide säilitamisele ja korrastamisele või huvitegevuse- ja sportimisvõimaluste laiendamisele. Teiste seas on esitatud kaks ühisprojekti ja kaks suurprojekti.

“Üldiselt võib taotlusvoorude tulemustega rahule jääda – taotlusi on piisavalt ning on palju uusi taotlejaid” kommenteeris Karlson. “Piirkonna ettevõtlusaktiivsus on jätkuvalt kõrge ja ühendused aktiivsed taotlejad. Nüüd on hindamiskomisjoni ülesanne valida välja kõige paremad projektid ja see ei saa lihtne olema.”

Kui tavaliselt on olnud taotlemise mahtusid võrreldes konkurents suurem ettevõtlusmeetmes, siis sellel aastal on elukeskkonna taotlusvooru esitatud taotlusi küll arvuliselt vähem, kuid taodeldav toetuse maht pea kolmsada tuhat eurot suurem. Samas on elukeskkonna meetmes vähem vahendeid kui ettevõtluses. Mõlema taotlusvooru taotlejatest ligikaudu pooled ei ole sellel Euroopa Liidu rahastusperioodil (2014-2020) varem Kodukant Läänemaa LEADER meetmest toetust taodelnud.

LEADER meetme hindamiskomisjon plaanib taotluste pingerea välja selgitada ettevõtlusmeetmes mai keskpaigaks ja elukeskkonna meetmes juuni alguses. Projektide hindamise raames külastatkse suuremaid investeeringuprojekte paikvaatlusel ning ülejäänutega kohtutakse projektide tutvustamispäeval.

LEADER-lähenemise üheks peamiseks eeliseks riiklike lähenemistega võrreldes on otsustustasandi kohalikule elanikule lähemale toomine ning piirkondlike eripärade (piirkonna potentsiaal, ressursid, võimalused), parem arvestamine. Sellise alt-üles lähenemise rakendamiseks tegutseb Eestis 26 kohalikku tegevusgruppi, kes on välja töötanud ja viivad ellu oma piirkonna arengustrateegiaid.