Võtame tööle KOHALIKU TOIDU PROJEKTIJUHI

posted in: Uudised | 0

Kohaliku toidu projektijuhi peamiseks ülesandeks on koordineerida ja arendada Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas kohaliku toidu võrgustikku ja juhtida kohaliku toidu koostööprojekti, seal hulgas:

 • viia ellu koostööprojektiga „Kohalik toit on tervislik ja trendikas!“ kavandatud tegevusi aastal 2022;
 • kaardistada valdkonna arenguvajadused ning välja töötada uue kohaliku toidu koostööprojekt aastateks 2023-2024;
 • uuendada väiketootjate, -töötlejate ja toidukäitlejate võrgustiku liikmete infot ja hallata infovahetust;
 • korraldada kohaliku toidu valdkonna seminare, infopäevi, koolitusi, õppe- ja kontaktreise ning töötubasid;
 • korraldada kohalikku toitu tutvustavaid üritusi, osaleda piirkonna esindajana messidel ja laatadel;
 • hallata ja uuendada Läänemaa toidu kodulehte www.laanemaatoit.ee ja sotsiaalmeediakanaleid (Haapsalu ja Läänemaa maitsed);
 • töötada välja valdkonda tutvustavad turundusmaterjalid (sisuturundusartiklid, trükised jne)
 • korraldada koostööd teiste maakondlike, Lääne-Eesti, üle-eestiliste ja rahvusvaheliste organisatsioonide- ja võrgustikega;
 • anda ülevaadet valdkonna tegevustest KKLM juhatusele, üldkoosolekule, külalistele, avalikkusele jne

Ootame sind, kui 

 • sul on soov panustada piirkonna arengusse ja olla toeks kohaliku toidu tootmise-, töötlemise- või käitlemisega tegelevatele ettevõtetele
 • valdad eesti ja inglise keelt, vene keele oskus on plussiks
 • omad kogemust ürituste korraldamises
 • tunned turunduse põhimõtteid, oskad hallata kodulehekülgi ja sotsiaalmeediakontosid
 • oled algatusvõimeline ja loov, soovid panustada uute lahenduste välja töötamisse ja rakendamisse
 • oled oma töös iseseisev tegutseja, kuid väärtustad koostööd
 • sul on juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Kasuks tulevad

 • kogemus toidutootmise, – töötlemise või toitlustuse valdkonnas
 • avaliku sektori toimimispõhimõtete, s.h. avalike hangete korralduse põhimõtete tundmine
 • pildistamise ja vabavara kujundusprogrammide kasutamise oskus

Hoolitseme selle eest, et

 • sul on toetav juhatus ja meeskond, kellega oma mõtteid ellu viia
 • saad koguda inspiratsiooni ja vahetada kogemusi üle Eesti sarnast tööd tegevate kolleegide ja partneritega
 • sul on konkurentsivõimeline töötasu
 • sul on põhipuhkus 28 kalendripäeva ja lisapuhkus 7 kalendripäeva
 • sul on kaasaegne töökeskkond Haapsalu vanalinna serval ja paindlik tööaeg

Kirjalik avaldus koos palgasooviga, CV ja motivatsioonikiri esitada hiljemalt 02.01.2022 e-posti aadressile laaneliider@kklm.ee.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel alates veebruar 2022
Täiendav info: Liis Moor, +372 58 164 888, liis.moor@kklm.ee