Projekt: Osalemine Tallinna toidumessil Food Fest 2018

Elluviimise periood:  01.09.2018 – 31.10.2018.
Projekti maksumus: 13 374.00 eurot, KKLM osa 6738.00 eurot, omaosalus 10%
Sihtgrupp:
– Projekti tegevuspiirkonna ettevõtjad
– Projekti tegevuspiirkonna kalanduskogukonnad ja väiksed toidutöötlejad
– Kaudseteks kasusaajateks on kogu Läänemaa, messile minnakse välja Läänemaa ettevõtjate nimetusega, seega annab see kaudse mõju kogu maakonna toidutootmissektorile.
Üldine eesmärk: Tingimuste loomine Läänemaa kalandus ja mahetootmisettevõtetele osalemaks Tallinna toidumessil Food Fair 2018 kuupäevadel 25-27 oktoober 2018. Läänemaa kohaliku toidu tutvustamine ja propageerimine. 
Otsesed eesmärgid ja tulemused:
– laieneb messil osalevate ettevõtete kliendibaas.
– Suureneb MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi ja MTÜ Kodukant Läänemaa olulisus ettevõtluse toetajana
– Kasvab teadlikkus Läänemaa kohaliku toidu toodete kohta
– Paraneb Läänemaa ettevõtjate koostöö ja võrgustumine oma toodete müügil 

Partnerid: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts