Projekt: Rahvusvahelise konverentsi LINC2019 korraldamine Eestis

Elluviimise periood: 2018-2020
Projekti maksumus: 96 100 eurot, sh KKLM osalus 14 000 eurot, omaosalus 10%
Projekti rahastatakse Kodukant Läänemaa MTÜ LEADER projektitoetusega
Sihtgrupp: Projektis osalevate välisriikide LEADER tegevusgruppide esindajad.
Üldine eesmärk: Pooltevaheline koostöö 10.-13.09.2019. a. rahvusvahelise konverentsi LINC 2019 korraldamisel ja läbiviimisel Eestis ning soodsate tingimuste loomine rahvusvaheliste kontaktide ja koostööprojektide tekkimiseks.
Otsesed eesmärgid ja tulemused: KKLM piirkonna osalejad on loonud uued rahvusvahelised kontaktid ja loonud positiivse kuvandi KKLM tegevuspiirkonnast projektis osalenutele. Piirkonna ettevõtjaid, omavalitsusi ja ühendusi on tutvustatud rahvusvaheliselt. Piirkonna tutvustamisel on eesmärk jagada siinseid kogemusi rahvusvahelisel tasandil ning suurendada piirkonna tuntust.

Partnerid: Pärnu Lahe Partnerluskogu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Mulgimaa Arenduskoda
Projektijuht: Maarja Pikkmets, tel.5322 9288, maarja.pikkmets@kklm.ee

Projekti veebileht: www.linc2019.eu