Koolitus Nõval

posted in: Teade | 0

Projekti Läänemaa kultuuripärandi ja maapiirkonna muuseumide arendamine raames toimub 19.11.2016 Nõval kell 11-17.30 koolitus: Kultuuriväärtused kohamuuseumis, kodulootoas, taluaidas, turismikompleksis, maastikul.

Projekti ootame muuseumide, kultuuripärandi ja looduskaitseobjektide omanikke, haldajaid ja eestvedajaid, kohalikke sädeinimesi.

Registreerime osalejaid, kuni õppegrupis kohti jätkub aadressil larissa@kklm.ee , tel 53977603.

Kultuuripärandi koolitus

Päevakava