Läänemaa kultuuripärandi ja maapiirkonna muuseumide arendamine

posted in: Teade | 0

Kodukant Läänemaa alustab Läänemaa kultuuripärandi ja maapiirkonna muuseumide arendamise projektiga 1. oktoobril Haapsalus,

Iloni Imedemaal (vt päevakava).

Kavas on kultuuripärandi hoidmise ja arendamise koolitused, mis toimuvad Läänemaa erinevates muuseumides (vt koolituskava).

Projekti ootame muuseumide, kultuuripärandi ja looduskaitseobjektide omanikke, haldajaid ja eestvedajaid, kohalikke sädeinimesi.

Registreerime osalejaid, kuni õppegrupis kohti jätkub aadressil larissa@kklm.ee , tel 53977603.

Kultuuripärandi koolitus

Päevakava