15.03. tähtaeg kogukonna-ja suurprojektide esitamiseks üldkoosolekule

posted in: Uudised | 0

Vastavalt Leader meetme määrusele, esitatakse kogukonna-ja suurprojektid kinnitamiseks Kodukant Läänemaa üldkoosolekule.

  • Kogukonnateenus on kogukonna vajaduspõhine ja paindlik teenus piirkonnas, kus tururegulatsioon ei toimi ja/või teenus ei ole kättesaadav. Kogukonnateenuse arendamiseks antakse projektitoetust kuni 90 % investeeringu abikõlblikest kuludest, kui projektitaotlus on vastu võetud kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku otsusega.
  • Vastavalt KKLM strateegiale on suurprojektid projektid, millel on märkimisväärne mõju piirkonnale (nt palju uusi töökohti) ning mille toetuse summa on suurem kui tavaprojektidel (suurem kui 64 000€), jäädes siiski alla 200 000€.

Järgmine Kodukant Läänemaa üldkoosolek on planeeritud 22. märtsil kell 15:00 ja tähtaeg kogukonna-ja suurprojektide esitamiseks üldkoosolekul kinnitamiseks on 15. märts 2017.

Projektitaotlus koos nõutavate dokumentidega esitada e-posti aadressil laaneliider@kklm.ee. Küsimuste korral palume kontakteeruda KKLM bürooga.