Läänemaa ettevõtjad esitasid Leader meetmesse projektitaotlusi kogumahus 3,17 miljonit eurot

posted in: Uudised | 0

Möödunud nädalal lõppes Kodukant Läänemaa Leader meetme taotlusvoor.
Toetuse andmise eesmärgiks on ettevõtluse aktiivsuse suurendamine Läänemaal. Eraldi alameetmed on suunatud piirkonna eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse arendamisele ning ettevõtluseks vajalike tingimuste arendamisele.

Ettevõtjad esitasid meetmesse kokku 57 projektitaotlust kogumahus 3,17 miljonit eurot, millest toetust taodeldi  2,05 miljoni euro ulatuses. 22 projekti mahus 1,05 miljonit eurot esitati meetmesse 1.1. ja 35 projekti mahus 2,12 miljonit eurot meetmesse 1.2.  Esitatud taotluste maht ületas 3,48 korda toetuseks ettenähtud vahenditite eelarvet.

„Esitatud projektide arv 57 on hea tulemus,“ kommenteeris taotlusvooru Kodukant Läänemaa tegevjuht Ene Sarapuu. „Projekte on esitanud nii juba varem toetust saanud ettevõtjad, kui ka uued taotlejad. Uute puhul on huvitav, et mitmed neist on Läänemaal tegevust alustanud ettevõtjad, kes näevad siin võimalusi ettevõtlusega tegelemiseks. Samas vajavad tuge ka pikka aega tegutsenud ettevõtted, kellel on vajadus suurendada tegevusvõimekust ning selleks soovitakse soetada uusi seadmeid või tehnikat.“

Kodukant Läänemaa bürool on aega taotluste menetlemiseks 20 tööpäeva ning seejärel algab taotluste hindamine hindamiskomisjoni poolt. Hindamiskomisjon plaanib tutvuda suuremate investeeringuobjektidega ning annab kõigile projekti esitanutele võimaluse projekti lühitutvustuseks hindamiskomisjonis.