19.-25.11 LEADER elukeskkonna meetme taotlusvoor

posted in: Uudised | 0

Käesoleva nädala kolmapäevani (19.-25.11) saab esitada projektitaotlusi Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonna LEADER taotlusvooru elukeskkonna meetmesse.

Meetme rakendamise eesmärk on piirkonna eripära hoidmine ja arendamine ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamine. Varasemast enam on sel korral suurema tähelepanu all, mil määral mõjutavad esitatud projektid tagasi-ja sisserände aspekti.

Taotlusi saavad esitada Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja seltsingud. Taotluste vastuvõtt toimub e-Pria vahendusel.

Taotlemise kord ja abimaterjalid on leitavad meie kodulehelt https://kklm.ee/leader-meedetaotlemine/