PRESSITEADE: LEADER-vooru esitati 15 taotlust

posted in: Uudised | 0

Kolmapäeval, 25. novembril kell 16 lõppes Eesti maaelu arengukava 2014-2020
LEADER-meetmesse taotluste vastuvõtmine Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas.

Taotlusi said esitada Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas tegutsevad
mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.
Kokku laekus15 taotlust, millest kaks esitasid kohalikud
omavalitsused, kaks sihtasutused ja ülejäänud mittetulundusühingud.
Taotluste seas oli 13 investeeringuprojekti ja kaks ühisprojekti.

„Kui varasemates taotlusvoorudes sai taotleda kuni 64 000 eurot, siis sel
korral oli maksimaalne toetussumma 20 000, mis on oluliselt väiksem.
Muutunud oli ka investeeringutoetuste toetusmäär, mis varasema 90% asemel
oli 60%. Sellest hoolimata on näha, et kogukondade aktiivsus
projektitoetuste kirjutamisel pole vähendanud ning esitatud projektide seas
on mitmeid huvitavaid kohalikku elu edendavaid projekte,“ kommenteeris
Kodukant Läänemaa tegevjuht Kaja Karlson.

Esitatud projektidest üks oli üle-maakondlik, seitse projekti esitati
Lääne-Nigula vallast, neli projekti Lääneranna vallast ning kolm Haapsalu
linnast.

Meetme eelarveks 2020. aastal on 91 419 eurot. Esitatud taotlustega küsiti
toetust 178 613,83 eurot, projektide kogumaksumus on 305 373,28 eurot.

Projektid suunatakse esmalt tehnilisse kontrolli, mille läbinud taotlused
suunatakse hindamisele. Vastuseid projektitaotluste rahastamisele võib
oodata alates jaanuari teisest poolest. Kodukant Läänemaa juhatus kinnitab
hindamiskomisjoni poolt koostatud pingerea jaanuari teises pooles ning
seejärel esitatakse see PRIA-le.