Avanes ettevõtlusmeetme taotlusvoor

posted in: Uudised | 0

Tänasest, 23. veebruarist on avatud Kodukant Läänemaa LEADER ettevõtlusmeede. Taotluste vastuvõtmine e-PRIAs lõppeb 2. märtsil kell 16.00.

Meetme peamisteks eesmärkideks on uute ja kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomine ja säilitamine, kohalikul ressursil põhinevate toodete ja teenuste arvu kasv ning mikroettevõtete arengut pärssivate kitsaskohtade lahendamine.

Meetme maht taotlusvoorus on 326 211 eurot, toetusmäär kuni 60% ja maksimaalne taotletav toetussumma 64 000 eurot.

Toetust saavad taotleda Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas tegutsevad mikro- ja väikeettevõtted.
Täpsemad nõuded taotlejale ja meetme tingimuste kohta SIIT.