Koostööprojekt “Üleminek vastupidavatele maapiirkondadele”

posted in: Uudised | 0

Möödunud aastal liitus Kodukant Läänemaa rahvusvahelise koostööprojektiga “Transition Towards Resilient Countrysides” (lühend. TTRC) (e.k. Üleminek vastupidavatele maapiirkondadele).
Projektis osaleb kokku kaheksa partnerit Eestist, Lätist, Leedust, Soomest ja Rootsist.

Koostööprojekti eesmärk on luua projektis osalevate partnerite tegevuspiirkondades tegutsevatele organisatsioonidele ja ettevõtetele, kelle tegevus on orienteeritud jätkusuutlikule majandamisele ning innovatsioonile, koostöövõrgustik, mis võimaldab tegutsejatel vahetada kogemusi, teadmisi ning arendada valdkondlikku koostööd.

Võrgustiku osalised esindavad uuendusliku mõtteviisiga biomajanduses tegutsevaid väikemastaapseid ettevõtjaid/aktiviste maapiirkonnas. Võrgustikku kaasatakse nii põllumajanduse, metsanduse kui kalandusega seotud tegutsejaid.
Projekti raames toimuvad vebinarid, õppevisiidid ja konverents.
Projekti tulemusena oodatakse võrgustiku liikmete vahel algatatud koostööprojekte biomajanduse valdkonnas.

Käesoleva aasta esimesel poolaastal toimub kolm vebinari, millest esimene toimub 1. märtsil 2022.