LEADER taotlusvoor avatud 3.-17.04.

posted in: Uudised | 0

Täna avanes Kodukant Läänemaa LEADER elukeskkonna meetme taotlusvoor, kus taotlejateks saavad olla mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja seltsingud. Taotlusvoor on avatud 3.-17. aprill ja projekte saab esitada vanas e-Pria keskkonnas.

Meetme eesmärk on elukeskkonna parendamine ja taotlusi võetakse vastu kahte alameetmesse. Esimesel puhul on toetatavateks tegevusvaldkondadeks piirkonna eripära ja kultuuripärandi hoidmine ning arendamine (näiteks kultuuripärandi säilitamine, arendamine ja esitlemine sh objektide konserveerimine, taastamine jms). Samuti piirkonna mainekujundusprojektide tegemine ja muud sarnased tegevused. Teisel juhul on toetatavateks valdkondadeks teenuste kättesaadavuse parandamine, sh tagasi-ja sisserände soodustamine (näiteks tugitaristu arendamine, heakorra parandamine, huvitegevuse võimaluste arendamine, turvalisuse suurendamine ja spetsiifiliste teenuste arendamine). Mõlemal juhul eelistatakse projekte, mille fookuses on koostöövõrgustike ja kohaliku inimkapitali arendamine ning uudsete lahenduste rakendamine.

Vaata meetme tingimusi täpsemalt SIIT.

Küsimuste korral võta ühendust Kodukant Läänemaa bürooga või Läänemaa Arenduskeskusega.