Avanevad 2019. aasta KKLM LEADER taotlusvoorud

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa teavitab LEADER meetme taotlusvoorude avanemisest 2019. aasta rakenduskava alusel.

MTÜ Kodukant Läänemaa alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist  2019.  aasta rakenduskava alusel. Rakenduskava on vastu võetud Kodukant Läänemaa 03.10.2018 üldkoosolekul ja PRIA poolt heaks kiidetud otsusega 31.10.2018 nr 13-21.4/18/642.

MeedeTaotluste
vastuvõtt
Meetme
eelarve
Hindamise
tähtaeg
Meede 1. Ettevõtluse arendamine, seal
hulgas kohalikul eripäral ja kultuuripärandil
põhineva ettevõtluse arendamine
7.-13.03.2019
16:00*

319 687 € 
10.05.2019
Meede 2. Piirkonna eripära ja kultuuri-
pärandi arendamine ning piirkonna
arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse
suurendamine
3.-9.04.2019
16:00*

304 791 €  
5.06.2019


*Suur-ja kogukonnateenuse projektide esitamise kinnitab KKLM üldkoosolek. Planeeritud üldkoosoleku kokkukutsumise aeg on 20.02.2019. Taotleja esitab projektiga seotud materjalid vähemalt 5 tööpäeva enne koosoleku toimumist KKLM büroole. NB! Taotluste vastuvõtmise tähtaeg on taotlusvooru viimane päev kell 16:00.

Meetme kirjeldus ja taotlemiseks vajalik informatsioon avaldatakse kodulehel www.kklm.ee rubriigis LEADER.

Infopäevad toimuvad:

23.01 kl 14 Risti põhikooli MFK väike saal (Lõuna 4, Risti)
24.01 kl 14 Lihula kultuurimaja õppeklass (Tallinna mnt 1A, Lihula)
25.01 kl 10 RKAS büroohoone II korruse saal (Lahe tn 8, Haapsalu)
29.01 kl 14 Nõva külastuskeskuses (Peraküla, Lääne-Nigula vald)

Päevakorras:
1. Kodukant Läänemaa rakenduskava meetmetest
2. KKLM LEADER projektitoetuse taotlemine

Registreerimine infopäevadele laaneliider@kklm.ee

Info ja nõustamine:

Kaja Karlson, tegevjuht, LEADER toetuste nõustamine (Meede 1), tel. +372 5817 0479, kaja.karlson@kklm.ee
Maarja Pikkmets, LEADER projektijuht, LEADER toetuste nõustamine (Meede 2), tel. +372 5322 9288, maarja.pikkmets@kklm.ee
Sihtasutus Läänemaa, info@laanemaa.ee