PRESSITEADE: Kodukant Läänemaa kuulutab välja LEADER meetme taotlusvoorud

posted in: Uudised | 0

MTÜ Kodukant Läänemaa alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER meetme rakendamise raames toetustaotluste vastuvõtmist. Taotlusvoorud on avatud kahes meetmes. Käesoleval aastal suunatakse Läänemaa arenguks läbi projektitoetuste LEADER strateegia alusel kokku veidi üle 600 000 euro.

Meede 1 ehk ettevõtlusmeede on avatud 7.-13. märts. Toetuse eesmärk on suurendada piirkonnas ettevõtlusaktiivsust. Taotlejateks saavad olla äriühingud, mis on taotlemisel vähemalt aasta vanad ning kelle eelmise majandusaasta käive oli vähemalt 2 000 eurot. Lisaks peab taotleja tegutsema siin piirkonnas. Meetme eelarve 2019 aastal on 319 687 €.

Meede 2 ehk elukeskkonnameede on avatud 3.-9. aprill. Toetuse laiem eesmärk on piirkonnas elukeskkonna parendamine. Taotlusi saavad esitada omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud. Siin tuleb samuti jälgida, et taotleja oleks vähemalt aasta vana. Meetme eelarve sellel aastal on 304 791 €.

„Kõige suurem muutus võrreldes varasemaga puudutab suurprojekte,“ tõi välja Kodukant Läänemaa juhatuse esimees Merle Mäesalu. „Kodukandi üldkoosolek on otsustanud suurprojektide maksimaalse toetussumma suuruseks sellel aastal 128 000 eurot. See puudutab neid projekte, mis on tavaprojektist suuremad ja mille esitamise üle meetmesse otsustab Kodukandi üldkoosolek.“ Mäesalu lisas, et suurprojektidel on lisatud tingimus, et need peavad olema kirjeldatud maakonna arengustrateegias.

Suur-ja kogukonnateenuse projektid esitatakse Kodukant Läänemaa üldkoosolekule, mis otsustab selliste projektide meetmesse esitamise lubamise. Üldkoosolek plaanitakse kokku kutsuda 20. veebruaril.

Kodukant Läänemaa tegevjuht Kaja Karlson rõhutas, et taotlejad oleksid tähelepanelikud taotlusvoorude lõppemise kellaaegade osas. „Sellel aastal saab taotlusi esitada taotlemise viimasel päeval kuni kell 16:00. See on seotud eelkõige PRIA tehnilise toe tööajaga ning sooviga tagada, et kõigil taotlejatel on võimalus taotlus tehnliste tõrgeteta õigeagselt esitada.“

„Ootame taotlejatelt uusi ja huvitavaid projekte, mis piirkonda elavdaksid. Aitaksid luua töökohti või annaksid elukeskonna mõttes laiemat mõju,“ avaldas Karlson. „Soovitame kindlasti enne taotluse esitamist tulla nõustamisele meile või sihtasutusse Läänemaa. Püüame anda endast parima, et taotleja saaks võimalikult täpse informatsiooni varakult enne taotluse esitamist.“

LEADER-lähenemise üheks peamiseks eeliseks riiklike lähenemistega võrreldes on otsustustasandi kohalikule elanikule lähemale toomine ning piirkondlike eripärade (piirkonna potentsiaal, ressursid, võimalused) parem arvestamine. Sellise alt-üles lähenemise rakendamiseks tegutseb Eestis 26 kohalikku tegevusgruppi, kes on välja töötanud ja viivad ellu oma piirkonna arengustrateegiaid.

Lisainfo ja küsimused:
Kaja Karlson
MTÜ Kodukant Läänemaa
Tel. +372 5817 0479
Kaja.karlson@kklm.ee