Detsembris avaneb ettevõtlusmeetme taotlusvoor

posted in: Uudised | 0

MTÜ Kodukant Läänemaa alustab aasta lõpul Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist. 

Ettevõtluse aktiivsuse suurendamise (Meede 1) taotlusvoor on avatud 15.-21.12.2022 (taotluste vastuvõtt lõpeb kell 16 viimasel taotluspäeval), meetmemaht on 210 688 eurot.

Meetmest saavad taotleda toetust Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas tegutsevad mikro- ja väikeettevõtjad (osaühing, aktsiaselts, täisühing, usaldusühing, tulundusühing, FIE). 

Toetatavate tegevuste hulka kuuluvad ettevõtluseks vajalike investeeringute teostamine (ehitus, rekonstrueerimine, seadmed vms), turismitoodete arendamine (sh majutus, toitlustus, aktiivse puhkuse teenused vms), kohalikul ressursil põhinevate toodete arendamine, kohalikul ressursilpõhineva energiamajanduse arendamine, turismitoodete ja kohalikul ressursil põhinevatetoodete arendamist toetavad tegevused (koolitused, õppereisid, turundustegevused jms), ettevõtluseks vajaliku tugitaristu rajamine (konkreetsete kitsaskohtade kõrvaldamine, nt juurdepääs, sideühendused, veevarustus vms). 

Minimaalne toetussumma 2000€, maksimaalne toetussumma 64 000€, toetusmäär kuni 60%. 

Kogukonnateenuse (toetusmäär 90%) ja suurprojektide (toetussumma 64 001 – 128 000€) tuleb eelnevalt esitada KKLM üldkoosolekule kinnitamiseks.

Taotlejate nõustamised toimuvad Kodukant Läänemaa büroos (Karja 27, Haapsalu), veebi vahendusel, kirja või telefoni teel. Vajadusel toimub nõustamine ka taotleja juures. Palume konsultatsiooniaeg eelnevalt kokku leppida.

Liis Moor, tegevjuht, LEADER toetuste nõustamine (Meede 1), tel. +372 5816 4888, liis.moor@kklm.ee

Maarja Pikkmets, LEADER projektijuht, LEADER toetuste nõustamine (Meede 2, Meede 4), tel. +372 56 907 685, maarja.pikkmets@kklm.ee

Samuti nõustab taotlejaid SA Läänemaa.