Ilmusid Läänemaa kultuuripärandit tutvustavad trükised

posted in: Uudised | 0

Ilmusid Läänemaa kultuuripärandit tutvustavad trükised, mis on abiks Läänemaa väikemuuseumite tutvustamisel. Augusti teisest poolest on inglise keelsed trükised saadaval maapiirkonna muuseumites kohapeal. Muuseume tutvustavad voldikud aitavad kaasa nende tutvustamisele väliskülaliste hulgas, keda huvitab siinne kultuuripärand, kuid kellele varasemalt ei olnud võõrkeelset infot tutvustamiseks jagada. Trükised valmisid Haapsalu Pitsikeskuse, Hanila Muuseumi, Kiideva kaluriküla, Kullamaa kihelkonnamuuseumi, Lihula muuseumi, Liiva talumuuseumi, Põlluotsa talumuuseumi, Rõude muuseumi, Virtsu muuseumi ja Vormsi talumuuseumi tutvustamiseks.

Voldikute valmimine on üks osa Kodukant Läänemaa ühisprojektist „Läänemaa kultuuripärandi ja maapiirkonna muuseumide arendamine“. Projekti raames toimus 8-osaline koolituste sari, mille osalejad said teadmisi, kuidas väärtustada kultuuripärandit ja leida võimalusi selle arendamiseks. Samuti oskavad osalenud leitud esemeid ja museaale säilitada, kirjeldada ja vormistada. Lisaks luuakse maakonna väikemuuseumidele veebilehed misläbi peaks maapiirkonna muuseumid muutuma nähtavamaks ja kättesaadavamaks laiemale külastajatehulgale.

Projekt on kutsutud ellu MTÜ Kodukant Läänemaa, MTÜ Virtsu Arenguseltsi, MTÜ Lihula Rahvaülikooli, MTÜ Rõude Muuseumi, FIE Anu Kari ja MTÜ NordEstNõva poolt. Projekti toetatakse Leader programmist.